Fest i Fugleveien

En gledens dag i Fugleveien! Kommunenes overtagelse av omsorgsboligene i Fugleveien ble markert med fest for beboere, pårørende, ansatte, administrasjon og politikere.

Trygge og gode boliger

- En gledens dag vi har ventet lenge på, sa kommunalsjef Inger Skarpholt Fjeld da hun overrakte blomster til en glad avdelingsleder Dijana Vesovic. Hun understreket at det er stor tilfredshet i kommunen over endelig å kunne trygge både beboere, pårørende og ansatte.

Foreldrerepresentanter og politikere var helt enige, og sammen med glade beboere gikk pølser, brus og festkaker ned på høykant.

Fugleveien omsorgsboliger på Skorkeberg består av 10 leiligheter i ulik størrelse fordelt på tre etasjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hver beboer har egen leilighet. Fugleveien disponerer også felles stue og kjøkken i to av etasjene.