Ferdigstilling på Kopås

Frogn kommune har inngått kontrakt med Jan Vidar Moen Entreprenør AS for ferdigstilling av den gamle mannskapsbrakka på Kopås til boliger.

MHA Entreprenør AS som skulle bygge om den gamle mannskapsbrakka på Kopås til seks leiligheter med tilhørende utomhusanlegg, gikk konkurs i mai - og dermed stanset byggearbeidene opp. Boet kommer ikke til å tre inn i entrepriseavtalen og dermed kan kommunen fritt engasjere ny entreprenør i prosjektet.

I denne uken signerte rådmann Harald K Hermansen kontrakten med Jan Vidar Moen entreprenør AS (her representert med Vegard Moen) for ferdigstillelse av byggearbeidene på Kopås. Kontrakten har en ramme på inntil 7 millioner kroner (inkl. mva) og avtalt sluttfrist for arbeidene er satt til 22. desember 2017.

Jan Vidar Moen entreprenør AS har tidligere rehabilitert murhuset på Ullerud og var totalentreprenør for oppføring av de kommunale leilighetene i Ekesvingen 18. Entreprenøren leverte også tilbud da den åpne anbudskonkurransen for totalentreprisen ble gjennomført i 2015 og Frogn kommune har her gått til en direkte anskaffelse siden følgende vilkår var oppfylt:
1) Entreprenøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene.
2) Det er ingen endringer i kontrakten
3) Skiftet av entreprenør gjøres på grunn av en konkurs og skiftet blir utelukkende gjennomført på grunn av det.