Siste om kommunereform

Kommunestyret tok i kveld den endelige beslutningen om kommunesammenslåing: Frogn kommune blir ikke en del av Follo kommune, men videreføres som egen kommune.

Innhold

Videre ble Venstre og Høyres forslag vedtatt: 

  •  Frogn kommune åpner for å forhandle med Ås, Nesodden og Vestby hvis - og når - en eller flere av disse kommunene ønsker det i fremtiden  
  •  Eventuelle behov for grensejusteringer vurderes etter at kommunene i Follo har truffet sine vedtak om kommunestruktur i juni 2016