Et tøft budsjett

- Arbeidet med 2023-budsjettet har vært det tøffeste på mange tiår. Den internasjonale situasjonen presser opp priser på renter, strøm og varer. Det merkes svært godt i et kommunebudsjett som alt er trangt, sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han i ettermiddag la frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2023-26.

- Dette er det mest krevende år for kommuneøkonomien på lenge, og Frogn kommune merker dette særlig hardt fordi vi har tatt opp store lån og har mange kvadratmeter eiendom i forhold til kommunens størrelse. Vi må frigjøre midler til å møte økningen i antall eldre og andre pleietrengende, understreket han da forslaget til budsjett ble lagt frem for kommunens folkevalgte.

- Frogn har gitt befolkningen goder som få andre sammenlignbare kommuner har tatt seg råd til. Både Bølgen, kulturbyggene og alle skolene er goder som er bevisst politisk prioritert og som befolkningen setter pris på – men i dagens situasjon innebærer det at vi må begrense goder på andre områder. Samtidig har Frogn kommune 1,4 milliarder som vi skal bruke til best mulige velferdstjenester til Frogns innbyggere. Blant annet styrkes eldreomsorgen i kommunen. Det er videre lagt inn innsparinger i driften med helårsvirkning på ca. 45 millioner kroner, sa kommunedirektøren i sin presentasjon.

Her finner du forslaget til Handlingsprogram for 2023-26

Her kan du se kommunedirektørens presentasjon 31. okt. 2022

Se kortversjon av budsjettet på video her