Vi trenger deg!

Vil du bli besøkshjem? Eller kan du stille på kort varsel på jobb for enslige mindreårige flyktninger? Frogn kommune trenger deg!

 

Vil du bli hybelfamilie/besøkshjem?

Barneverntjenesten i Frogn søker etter hybelfamilie til ungdom som trenger oppfølging, støtte og trygghet på veien inn i voksenlivet. Kan du hjelpe?

Hybelfamilien må kunne tilby ungdommen hybel/leilighet til disposisjon, samt være tilgjengelig for ungdommen daglig. Omfanget av oppfølgingen vil avhenge av den enkelte ungdoms behov. Barneverntjenesten vil bistå hybelfamilien med råd og veiledning.

Barneverntjenesten søker også etter besøkshjem for barn under 18 år. Som besøkshjem tar du imot barnet i ditt hjem en helg i måneden, eller etter avtale. Som besøkshjem vil du ha et tett samarbeid med barnets foresatte vedrørende praktiske ting knyttet til besøket.

Lønn fastsettes etter gjeldende satser.

Kontakt: Maria Machholm, tlf. 400 27 397, maria.machholm@frogn.kommune.no eller Ingunn V. Galby, tlf. 400 27 395, ingunn.galby@frogn.kommune.no

Barneverntjenestens vakttelefon: 474 68 530

Tilkallingsvikar/ringevikar

Frogn kommune har behov for tilkallingsvikarer i våre 3 boliger for enslige mindreårige flyktninger.

Boligene har som mål å være mest mulig likt et ordinært norsk hjem, med de oppgaver som ligger til drift av et hjem. Det vil si daglig oppfølging av skolearbeid, matlaging, organisering og oppfølging av fritidsaktiviteter. Boligene er døgnbemannet.

Vi søker en person som er engasjert, raus og profesjonell. Det vil si at du må ha stor omsorgsevne samtidig som du må kunne sette grenser og arbeide målrettet. Du må være en tydelig voksen og en god rollemodell. Godt humør og ståpåvilje kommer godt med.

Kontaktperson: Leder av bofellesskap, Tove Andresen tlf. 415 31 380 eller Fagansvarlig Anne Camilla Skjæveland tlf. 474 68 532.


Søknad kan sendes til: Sølvi Alsaker, e-post: solvi.alsaker@frogn.kommune.no