Endring i fakturering for slamtømming

Innhold

Nye rutiner for fakturering

Frogn kommune endrer fra og med 2018 på rutinen for fakturering av slamtømming. Alle tømminger vil bli fakturert i sin helhet, etter utført tømming. Gebyret legges til nærmeste terminfaktura (det er fire terminer i året).

 

Gebyrregulativet finnes i det gjeldende Handlingsprogrammet til Frogn Kommune.

Ansvaret for kommunens oppgaver innen avløp i spredt bebyggelse ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. 

Alle henvendelser som gjelder slamtømming sendes skriftlig til slam@frogn.kommune.no, oppgi gårds- og bruksnummer på eiendommen henvendelsen gjelder.

Har du ikke tilgang på e-post, kan skriftlig henvendelse rettes til Frogn kommune, PB 10, 1441 Drøbak.

Ved behov for muntlig avklaring kan henvendelser rettes til enhet for teknisk drift og forvaltning hverdager mellom 09.00 og 12.00. Benytt telefon 64 90 60 00 (Servicetorget i Frogn kommune).

Slamtømmeordningen gjelder for anlegg hvor utslippet ikke overstiger 50 PE (tilsvarende anlegg med mindre enn 10 boliger eller 14 hytter tilknyttet). Anlegg som omfattes er tette tanker, gråvannsanlegg, minirenseanlegg og alle typer slamavskillere. I Frogn kommunes lokale slamtømme forskrift er det fastsatt fast tømmefrekvens:

  • Tette tanker og liknende fra all bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, skal tømmes 1 gang per år. 
  • Minirenseanlegg skal tømmes 1 gang per år.
  • Slamavskillere fra eiendommer med fast bosetting der det foreligger toalett skal tømmes 1 gang per år.
  • Slamavskillere fra fritidsbebyggelse, og eiendommer med fast bosetting uten toalett, skal tømmes 1 gang hvert 3. år.

Arnkværn Miljø og Renovasjon utarbeider egne tømmelister, men tømmer ved forespørsel der det trengs. Da tar anleggseier direkte kontakt med Arnkværn Miljø og Renovasjon (tlf. 953 02 300 eller oslo@va365.no) og bestiller tømming.

 

Mer informasjon om slamtømming og gebyr finnes her: Spredt avløp