Mot en grønnere hverdag

Frogn kommune har inngått en avtale med Norsk Enøk og Energi (NEE) om et prosjekt som skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %.

Energisparing i kommunale bygg

EPC (Energy Performance Contracting) er en energisparekontrakt hvor NEE som entreprenør garanterer besparelse innen en gitt tidsramme. Til våren får Frogn kommune en liste med foreslåtte tiltak som skal gjennomføres i 18 bygg på til sammen 45 000 m2. I dag bruker disse byggene 9 GWh i året. Når tiltakene er gjennomført skal energibruken reduseres med 4.0 GWh (4 mill kWh/år) hvert år.

Torsdag 24. november ble kontrakten signert av rådmann Harald K. Hermansen og administrerende direktør i Norsk Enøk og Energi Terje Helgesen.  Avtalen ble presentert for kommunens driftspersonale og tjenestestedsledere av blant annet prosjektmedarbeider Erik Nesje og NEE`s prosjektleder Tom Friberg, sammen med en stolt prosjektleder og drivkraft, Karl Erik Slettebøe.

Kontrakten har i utgangspunktet en ramme på 26,5 millioner kroner  eks mva og investeringene skal være inntjent etter 11 år. Foruten de åpenbare økonomiske og miljømessige fordelene, vil kontrakten også kunne gi mulighet for andre utbedringer på byggene og øke standarden både når det gjelder kvalitet på installasjoner og forbedring av inneklima. Prosjektet har også utløst økonomisk støtte fra statsforetaket Enova på 2,8 mill - noe som vil gjøre prosjektet enda mer lønnsomt.

- Jeg ser frem til samarbeidet med NEE og er stolt av at Frogn kommune er et hestehode foran andre Follokommuner i forhold til satsing på EPC. EPC- kontrakter er et viktig virkemiddel for å oppnå målene i klima- og energiplanen til Frogn kommune, sier Karl Erik Slettebøe.
NEE er et ledende entreprenør og konsulentselskap innen energirådgivning, energiprosjektering og informasjonstjenester.  De har for tiden 11 løpende EPC prosjekter i 17 kommuner hvor de garanterer en gjennomsnittlig besparelse på 35 %. Samlet vil man i løpet av kontraktsperioden i de ulike prosjektene spare hele 510 GWh og redusere CO2 utslippene i regionene med over 100.000 tonn (basert på en nordisk energimiks).
Kommunen ønsker å energi-effektivisere enda flere bygg dersom avtalen med NEE fungerer godt.