Ekstramøter i politiske utvalg

Det varsles om ekstramøter i politiske utvalg i mars og april. Se oversikt her.

Åpne møter

Formannskapet onsdag 30. mars kl. 16.30 i møterommet Oscarsborg på Rådhuset                                                                     
 
Arbeidsgruppe kommunereform onsdag 30. mars kl. 17.00 på Rådhuset
 
Fellesmøte mandag 4. april kl. 17.00 i Raskebekken dagsenter med hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og kommunalt foreldreutvalg
 
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs eiermøte torsdag 14. april kl. 16.30 på Rådhuset
 
Formannskapets eiermøte torsdag 14. april kl. 17.30 på Rådhuset
 
Sakspapirer:                                                                                                                                            
Vil bli lagt ut på Servicetorget og på internett: www.frogn.no