Dialog om kommunereform

Over 30 fremmøtte hørte i kveld politisk arbeidsgruppe informere om arbeidet med kommunereform.

Møtet på rådhuset var åpent for alle interesserte, men Eldrerådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Kommunalt foreldreutvalg, Ungdommens kommunestyre, Frogn kulturråd, Frogn næringsråd og Frogn idrettsråd var spesielt invitert. Det var både spørsmål og svar og mange innspill i løpet av møtet.