Demenssykdom i familien?

Vi ønsker ektefelle, barn eller andre pårørende velkommen til samtalegruppe! Oppstart 10. januar.

Frogn kommune tilbyr samtalegrupper for pårørende til personer med demens.
Det er tilbud om to grupper:

Gruppe 1 er for ektefeller/samboere og er på dagtid fra kl. 12.00 – 13.30
Møtested: Ullerud sykehjem, 2. etg. Stua på Solgløtt

Gruppe 2 er for barn, barnebarn og andre nære, og foregår på kveldstid kl. 18.00 – 19.30
Møtested: Raskebekken dagsenter, Ullerud bofellesskap, Ullerudveien 22

Samlingene er på tirsdager, cirka en gang i måneden.

Første samling i 2017 er 10. januar. Deretter datoene: 14. februar, 7. mars, 9. mai og 13.juni

Dette er en åpen gruppe. Nye deltakere kan komme til underveis. Møt opp når det passer.

Ved å delta i samtalegruppe får du:
• opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte
• dele erfaringer med andre pårørende og fagpersoner
• gode tips og veiledning
• mer kunnskap
Gruppen ledes av fagpersoner med kompetanse på demens.

Ta kontakt med Ellen Åmli Kaasa, demenskoordinator,
Telefon: 977 42 298 E-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no

Velkommen !