Demensplan for bedre tilbud

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Demensplan 2020

Planen er basert på innspill fra personer med demens, pårørende, frivillige, ansatte og forskere.

Se planen her