Demens i nær familie?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre i samme situasjon. 

Det er undervisning fire onsdagskvelder. Høstens kurs arrangeres på Finstadtunet i Ski kommune. Adresse: Kråkstadveien 45, 1400 Ski.

Kursdatoene er 7. september, 21. september, 28.september og 12.oktober.      
Møtetid: Kl. 18.00 – kl. 21.00         
Kurset koster kr. 300 med enkel servering inkludert
Påmeldingsfrist: 1. september 2016

Påmelding til:
Heidi B. Larsen, Bjørkås Sykehjem, Postboks 510,  1411 Kolbotn
Mobiltelefon: 922 79 792
E-post: heidi.borgen.larsen@oppegard.kommune.no

eller
Demenskoordinator Ellen Åmli Kaasa 

Mobiltelefon: 977 42 298                                                       
E-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no