Bytte fastlege?

Flere av våre fastleger har nå ledig kapasitet.

Dersom du har rett til fastlege i Frogn, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no.

Byttet blir gyldig første dagen i måneden etter.