Bytte av undervarmesystem

Bytte av undervarmesystem og kunstgressmatte på Seiersten må utsettes. Kommunen har som kjent reklamert på undervarmesystemet og selve kunstgressmatten på Seiersten og det var opprinnelig planlagt å gjennomføre utbedringen på Seiersten i sommer. Det elektriske varmesystemet som ligger på banen i dag er også lagt på 14 andre baner i Norge og alle har tilsvarende feil i varierende grad.

Entreprenør Leif Grimsrud AS har informert kommunen om at feilene som er oppdaget handler om jordfeil og for dårlig isolasjonsevne på elektriske komponenter. I forbindelse med utbedring av tre andre baner i forrige måned ble det påvist ytterligere feil på mattene. Det er påvist sprekkdannelser i isolasjonslaget på kablene som har vært medvirkende til jordfeilene. Testene som har vært utført har vært gjort på baner som kun har ligget fra et til to år med systemet i gang. Med dette som utgangspunkt vil systemet som skulle benyttes ved sommerens utskifting ikke kunne benyttes. Anlegget som er etablert består av tynne flate kabler og den planlagte utbedringen må utsettes.

Grimsrud sin underentreprenør Unisport planlegger i høst og i vinter å gjennomføre flere tester for å kvalitetssikre undervarmesystemene før de installeres på alle banene. Installering er da planlagt sommeren 2019. Grimsrud vil samtidig undersøke om det finnes andre fungerende systemer i markedet og funksjonaliteten for disse anleggene.

Nærmere tre år har nå gått uten at kommunen har fått levert et tilfredsstillende undervarmeanlegg.  Dette er sterkt beklagelig. For Frogn kommune og alle brukerne av banen er dette en utfordrende situasjon og spesielt fordi det ikke ser ut til at kan foreligge en tilfredsstillende løsning med elektrisk undervarme før tidligst om et år.

Frogn kommune har derfor også igangsatt en dialog med entreprenøren for å vurdere om man skal gå over til vannbåren varme. Den løsningen vil i såfall medføre en betydelig ombygging og prosjektering.  Det er for tidlig å si nå hva kommunen til slutt vil velge og når utbedringen kan gjennomføres.