Byggesak i sommer

På grunn av ferieavvikling og lav bemanning innen byggesak vil Byggesaksveiledning innføre noen endringer i tilgjengelighet fra 20. juni - 20. august 2017.

Drop in-tilbudet på Servicetorget vil være stengt i perioden, men vi vil fortsette å yte service: Gi din forhåndshenvendelse pr telefon 64 90 60 00 eller på epost byggesak@frogn.kommune.no, så vil vi gi tilbakemelding fortløpende på tirsdager mellom kl 09.00-14.00.

Vi ønsker å yte best mulig service, og vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Oppgi gnr og bnr eller ev. saksnummer, kort hva henvendelsen gjelder og hvem du er. Vi kan gi veiledning i din byggesak og vi kan finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen.