Byggeprosess på Dyrløkkeåsen

Fasaden på byggene på Dyrløkkeåsen skole- og kultursenter skal i ukene fremover repareres, fordi muren løsner. Både elever, lærere, foreldre og besøkende vil merke byggevirksomhet rundt bygget.

Innhold

Arbeidene vil starte bak ved inngangen til gymsal. Bygget vil bli kledt inn i plater for deretter å pusses.

Entreprenøren starter med å sette opp sin brakkerigg bak hovedbygget mandag 4. april 2016. Denne plassen vil fra uke 14 bli avstengt med bom og det er kun varelevering som kommer inn. Arbeidere vil bo her i den perioden de jobber med bygget.

Det vil ikke bli anledning til å bruke innganger bak på normal måte i byggeperioden. Dette medfører at ingen har adgang til baksiden av bygg 40 i perioden. Søppelkontainere vil også bli flyttet til egnet sted utenfor sperret område.
 
Byggearbeidene regnes med å holde på fra 4. april 2016 til ca 15. august 2016. Det meste av arbeidet i skolegården vil foregå i skoleferien. De regner med å jobbe fra klokken 07.00 til 18.00 mandag til og med lørdag i perioden.