Brann i gamle Drøbak

Status fra brannen i Storgata 10, Bare Mas.

Siste fra brannen i Storgata 10

Brannen startet kl 04.30, og brannvesenet var på plass allerede 04.45. Politiet melder at det ikke er personskader.

12:33
Veien forbi brannstedet i Storgata 10 i Drøbak blir stengt inntil videre, melder politiet. Branntekniker er på vei til stedet, og etterslukkingsarbeid vil skje i minst ett døgn. I følge Ruter snur bussen til/fra Oslo på Drøbak torg.

11:47
Kommunens kriseteam ble kontaktet tidlig og har bistått med oppfølging av de berørte etter brannen på Bare Mas. 
Frelsesarmeen og bakeriet på Pavelstorget stilte seg til disposisjon, og var til stor hjelp for de involverte underveis. Vi takker for god hjelp!

11:09
På grunn av brann i Drøbak sentrum har det vært stor belastning på kommunal vann-nett. Det meldes nå at hovedkranene kan åpnes igjen. Men man må åpne kaldtvannet først for å spyle ledningen. Spyl til vannet blir klart før varmtvannet åpnes.

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk melder at vann-nettet har vært stabilt under hele brannslukningsperioden. Regelverket sier vi skal levere 20 liter/sekundet i tettbebygd område. Kommunens nett har levert langt over det, men den belastning som nettet fikk kan medføre noe endring i trykk. Dette fordi når et anlegg blir fullbelastet må sekundære vannpumper komme i drift for å opprettholde en fallende trykk. Dette skjer momentant og det skal ikke merkes ved vanlig forbruk. Men i dag har det ikke vært et vanlig vannforbruk.

10:47
Brannen i Storgata 10 i Drøbak ble varslet kl 04.30. Politi og brannvesen var på plass kl 04.45, sier innsatsleder Per Olav Tjore. Under slukningsarbeidet var det et enormt trykk på vannet. En stund gikk det 33 000 liter vann i minuttet.

10:18
Politiet melder nå at brannen er under kontroll og at det er etterslukkingsarbeid som gjenstår. Storgata 10 (Bare Mas) er totalskadet, men bygningene rundt er reddet.

09:50
Brannvesenet melder at de har kontroll og mener at brannen ikke vil spre seg. Ordfører og rådmann er på brannstedet og følger utviklingen tett. Alle tekniske mannskaper jobber sammen med Follo brannvesen.

09:10
På grunn av brann i Drøbak sentrum er det en stor belastning på kommunal vannett og dere kan forvente brunt vann. Vi anbefaler at hovedkranen stenges. Etter at hendelsen er ferdig og kranen kan åpnes må kaldvann åpnes først for å spyle ledning. Spyl til vannet blir klart.