Bølgen: Må avvente entreprenøren

Formannskapet i Frogn kommune ble onsdag 31.1. 2018 orientert i et lukket møte om situasjonen på Bølgen bad- og aktivitetssenter, en situasjon kommunen anser som alvorlig og problematisk.

Status pr i dag er at kommunen fortsatt gjennomfører undersøkelser og vurderinger i bygget, dette for å sikre at anlegget har den forsvarlige kvaliteten vi krever ved overtakelse. Den siste uken er det avdekket flere alvorlige avvik knyttet til bygningens brannsikkerhet. I tillegg må entreprenøren utbedre forhold i tak, ventilasjon og akustikk. Bygget kan ikke tas i bruk før forholdene er utbedret.

- Kommunen har gitt entreprenør Hent AS frist til 9. februar 2018 med å oversende sine planer og prosjektering. Av hensyn til kontraktsrettslige forhold og kommunens posisjon inn i samarbeidet med entreprenør, kan vi dessverre ikke gå ut med ytterligere detaljer. Det er entreprenøren som er ansvarlig for løsningene som er valgt, omprosjekteringen som kreves og tiltakene som skal utbedres. Slik vil det være helt frem til kommunen har overtatt anlegget. Før kommunen får vurdere planene for utbedring, er det heller ikke mulig for oss å si noe om når arbeidene er ferdigstilt, sier prosjektansvarlig Bjørn Nordvik i Frogn kommune.

Ordfører Odd Haktor Slåke betegner situasjonen som beklagelig både for brukere av og ansatte ved anlegget: - Jeg er tilfreds med at rådmannen ikke tar over anlegget før det er ferdig. Ansatte er heller ikke permittert. Jeg håper publikum og brukere fortsatt vil vise forståelse for den vanskelige situasjonen. Kommunestyret vil snarlig bli invitert til å behandle finansiering av denne mellomperioden, sier ordfører Slåke.