Bølgen i 2018

Arbeidet på Bølgen fortsetter, og nå venter vi på nye befaringer på bygget. Entreprenøren har kalt inn kommunen til ny overtakelsesforretning førstkommende fredag (12.01.18).

8. januar: 

Det pågår fortsatt arbeider i Bølgen bad og aktivitetssenter for å få sikret og dokumentert at de siste detaljene for at alle krav til bygget, forbundet med HMS, brannsikkerhet, akustikk og bygningsfysikk, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte for et slikt anlegg.

I denne uken vil det gjennomført nye befaringer på bygget og entreprenøren Hent har kalt inn kommunen til ny overtakelsesforretning førstkommende fredag (12.01.18).

Resultatet fra de befaringer og tester som gjennomføres denne uken vil i stor grad avhenge om det faktisk blir en overtakelse på fredag eller om det må gjøres ytterligere tiltak på bygget før Frogn kommune kan ta bygget i bruk. 

22. desember: 

Bølgen bad og aktivitetssenter er pr i dag (22. 12. 17) fremdeles ikke ferdig, til tross for at det har vært jobbet intenst de siste ukene. Det gjenstår å få sikret og dokumentert at de siste detaljene for at alle krav til bygget, forbundet med HMS, brannsikkerhet, akustikk og bygningsfysikk, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte for et slikt anlegg. Prosjektet tar nå en velfortjent juleferie frem til 2. januar 2018.

Alle krefter vil bli satt inn når arbeidene starter opp igjen, slik at anlegget skal kunne brukes så raskt som mulig på nyåret. Eksakt tidspunkt for når anlegget kan åpnes for publikum vil sannsynligvis bli avklart i løpet av første uken av januar.