Bølgen i rute

Byggingen av Bølgen bad og aktivitetssenter er nå i en hektisk sluttfase - men det blir ferdig til rett tid! Totalentreprenøren Hent lover at de vil komme i mål til avtalt ferdigstillelsesdato. Så da kan publikum glede seg til åpning 10. januar!

Mange folk på jobb i denne hektisk sluttfasen, men Hent som er totalentreprenør for prosjektet, orienterte i gårsdagens byggherremøte om at de vil komme i mål til avtalt ferdigstillelsesdato som er 1. desember. 

Under befaringen sammen med kommunens byggeledelsesapparat i går gjenstår det fremdeles bygningsmessige arbeider. Det er planlagt oppstart av de teknisk integrerte testene innen en uke, og Hent melder at søknaden om midlertidig brukstillatelse vil bli sendt inn senest 11. november.

Etter at kommunen tar over anlegget vil det være en idriftsettelsesperiode før det kan åpnes for publikum 10. januar.

Se mer informasjon og priser for de ulike tilbudene her.

Her er noen bilder av det nye anlegget som ble tatt under befaringen i går, 30. oktober: