Folkemøte om Jørnsebakken

Vi inviterer til åpent folkemøte om trafikksikkerhet i Jørnsebakken! Møt opp 12. desember kl.18.00 på Rådhuset, møterom Fraunar.

Vi ønsker å diskutere mulige trafikksikkerhetstiltak på denne utfordrende vegstrekningen og vil presentere noen forslag og skisser til tiltak. Vi håper vi sammen kan diskutere oss fram til gode løsninger.

Vi konkluderer ikke noe på dette møtet, men vil samle inn innspillene for å sikre Jørnsebakken på best mulig måte.

Velkommen!