Befaringer i uke 16 og 18

Norges Geotekniske Institutt har planlagt befaringer i vårt distrikt i uke 16 og 18.

Norges Geotekniske Institutt opplyser at der hvor de parkerer eller går inn på private tomter vil ringe på dører og fortelle hvorfor de er der.

Kontaktinfo til NGI er telefon 22 02 30 00.

I tillegg til befaringene i uke 16 og 18, vil NGI også gjennomføre en tredje uke med befaring, men planlegging av denne tas etter at de to første er utført. De etterstreber å få utført den ev. tredje uka så fort som mulig.