Bak sperrebåndene på Helsebygget

Det nye helsebygget på Ullerud er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie! Her kan du bli med bak sperrebåndene og se hvor langt byggeprosessen er kommet.

Norges aller første sykehjem i massivtre

AF Gruppen Norge AS er tildelt kontrakten. Totalentreprisen omfatter utvidelse av Ullerud sykehjem, med nytt sykehjem med 108 sykehjemsplasser. Nytt sentralkjøkken og dagsenter etableres i eksisterende sykehjem. I tillegg skal eksisterende utomhusanlegg oppgraderes og utvides.

Entreprisen består av nybygg på 11 500 kvm BTA, rehabilitering 500 kvm BTA og utomhusanlegg inkludert etablering av Ullerud park i atriet mellom helsebyggene og gangsti langs Ulleruddammen mellom det nye helsebygget og Belsjø terrasse.

Kontraktsummen er 226,8 mill NOK ekskl. mva. Byggetiden er regnet til ca 20 måneder. Entreprenørens frist for ferdigstillelse er 30. januar 2017.

Du kan følge byggingen live her: https://kamera.frogn.kommune.no/

Bli med på en rundtur på byggeplassen! Klikk på bildene for å se dem større.

Bygget reiser seg rundt atriet der det skal lages en fin park til glede for både beboere og besøkende.

Spent rådmann, ordfører og kommunalsjefer på befaring sammen med byggeledelsen.

Her blir hovedinngangen på det nye helsebygget.

Massivtre-elementene skjæres ut etter millimeterpresesisjon og gjøres klare på fabrikken i Østerrike før de kjøres hit og heises på plass som Lego-brikker.

Alle de 108 rommene får eget bad og luftebalkong – og utsikt.

 Kommunalsjef Randi Tornås og ordfører Odd Haktor Slåke beundrer utsikten… 

… og den er upåklagelig fra de aller fleste rommene.

Murhuset og Ullerud sykehjem og bofellesskap ligger nedenfor det nye bygget.

Sju etasjer høyt – og litt skummelt i høyden, synes kommunalsjef Inger Skarpholt Fjeld.

- Dette blir bra! Kommunens rådmann, kommunalsjef og prosjektleder gledet seg over fremdriften i bygget.

Ordføreren var også veldig interessert i rørarbeidene på byggeplassen.