Avklaring av offentlig støtte til Bølgen

Full frifinnelse for kommunen: Rettssaken mellom tre treningssentre og Frogn kommune ved Follo og Nordre Østfold tingrett er nå avgjort. Frogn kommune fikk medhold i sin forståelse av saken. Kommunen ble frikjent og tilkjent fulle saksomkostninger.

Innhold

Saken handlet om hvorvidt kommunen har gitt treningssenterdelen av Bølgen bad & aktivitetssenter ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og om treningssentrene i tilfellet har krav på erstatning fra kommunen som følge av dette. Tre lokale treningssentre saksøkte i fellesskap Frogn kommune med krav om erstatning.

- Frogn kommune har hele tiden ment at regelverket er fulgt, så det var fint å få medhold i dette spørsmålet, sier kommunedirektør Georg N. Smedhus. Han får støtte av kommunens advokat Per Bjørgan fra Lund & Co, som karakteriserer dette som en god og grundig dom.

Ordfører Hans Kristian Raanaas er glad for at saken nå er avklart i tingretten: - Dette har vært en krevende sak for kommunen; det er aldri hyggelig å stå i uenighet med lokale næringslivsaktører. Jeg håper vi nå sammen kan fortsette det gode arbeidet som gjøres for folkehelsen i Frogn, sier ordføreren.

Bølgen bad & aktivitetssenter driftes av det kommunale foretaket Drøbak Frogn Idrettsarena KF, som juridisk sett er en del av Frogn kommune, underlagt kommunestyret.

Pressemelding 17. januar 2023