Asfalt på gang

Frogn kommune er i full gang med asfaltering av fortau, gang- og sykkelstier og veier i kommunen.

Vinteren er over og nå kjører vi i gang! Enhet for teknisk drift og forvaltning asfalterer i disse dager mange kilometre med gang- og sykkelstier i kommunen. Dette gjør det selvfølgelig vanskelig for publikum å passere enkelte steder, men vi legger til rette for at alle skal ha det så sikkert som mulig når de skal forbi arbeidsområdene mens arbeidene pågår.

  • Vi ber om at alle viser hensyn, og følger anvisningene fra mannskapene som bistår forbi arbeidsområdet.
  • Det vil bli skiltet og dirigert forbi de mest trafikkerte områdene. Det må beregnes noen perioder med ventetid for bilister som skal passere.
  • Arbeidene pågår fra ca kl. 07.30 til 21.00.

Følgende veier skal asfalteres de nærmeste ukene: 

Mandag 11. mai 2020: Oberst Eriksens vei   

Tirsdag 12. mai: Skanseveien (fra Holtbråtveien til Heer skole)  

Onsdag 13. mai: Folkvangveien

Mandag 18. mai: Ekesvingen

Vi tar forbehold om at været holder seg stabilt og fint.