Arkiv ute av drift

Saksarkivet oppdateres og er i en periode ute av drift. Møtedokumenter er derfor ikke tilgjengelige på hjemmesiden 7.-9. juni.

Innbyggere som er interesseret i saksdokumentene for møtet I Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 7. juni, og Formannskapets og Administrasjonsutvalgets møte 8. juni. må laste ned dokumentene før tirsdag kl. 15.00.

Dokumentene blir først tilgjengelig på kommunens hjemmeside fra torsdag 9. juni kl. 08.00.