Åpent fredningsmøte om hummer

Det inviteres til åpent møte om etablering av fredningsområde for hummer i Drøbaksundet og Bunnefjorden 10. desember 2018 kl. 18.00.

Innhold

Frogn kommune skal sette i gang en prosess for å avklare ett eller flere fredningsområder for hummer i kommunens arbeid. Alle interesserte inviteres i den forbindelse til et åpent møte om temaet.

Dato/tid: 10. desember 2018 kl. 18.00
Sted: Frogn rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak

Hensikten med møtet er:
- Gjennomgang av kjent informasjon om hummerbestanden
- Drøfting av kriterier for utvelging av områder; antall, størrelse og kvalitet
- Innhenting av info om fiskeaktivitet i foreslåtte områder


Frogn kommune håper at så mange som mulig har anledning til å stille på møtet og oppfordrer organisasjonene som får invitasjonen til å spre informasjonen om møtet til sine medlemmer.