Åpen dag om kommuneplanen

Planforslaget for kommuneplanens arealdel er på høring og offentlig ettersyn – og vi inviterer til åpen dag på Frogn rådhus tirsdag 7. februar mellom kl. 09.00 og 18.00.

Innhold

Denne dagen vil saksbehandlere fra plan og byggesak sitte klare til å svare på spørsmål enten til planforslaget generelt, eller til mulige konsekvenser for konkrete eiendommer. Du kan også få hjelp til å finne frem i dokumentene som ligger tilgjengelig på nettsiden.

Det vil ikke være mulig å bestille et konkret tidspunkt, bare møt opp når det passer deg på Frogn rådhus tirsdag 7. februar mellom kl. 09.00 og 18.00.

Vel overstått høringskonferanse
I forbindelse med at planforslag for kommuneplanens arealdel er på høring og offentlig ettersyn, ble det invitert til åpen høringskonferanse. Det var mange som deltok, både folkevalgte, lag og foreninger, hyttevel, innbyggere etc. Høringskonferansen fant sted 13. januar 2023 på Smia flerbrukshus. Frogn kommune hadde et innlegg om hovedgrepene i planforslaget. Viken fylkeskommune, Frogn friluftsforum og Frogn næringsråd holdt også innlegg. Presentasjonene som ble vist under høringskonferansen ligger her: Høringer og kunngjøringer