Alt om kommunereformen

Når blir det folkeavstemning? Hva skjer videre? Her kan du få svar på det meste av det du lurer på om kommunereformen.

Nå inviteres du og alle innbyggere til å komme med dine synspunkter på en eventuell kommunesammenslåing. Det kan du gjøre gjennom innbyggerundersøkelsen i mai/juni, på folkemøtet 26. mai og ikke minst på folkeavstemningen 12. juni.

Svarene på undersøkelsen og folkeavstemmingen vil være med på å danne grunnlaget for det valget politikerne skal ta i kommunestyret 20. juni.

Se her for Frogn kommunes informasjonsavis om kommunereformen.