Advarer mot uvettig bålbrenning

Totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark er opphevet - og det lover jo bra for St.Hansfeiringen. Vi advarer likevel mot uvettig bålbrenning.

Vis brannvett!

Brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold opphever altså totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Bakgrunnen er nedbør som har kommet det siste døgnet.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det må fortsatt utvises  forsiktighet og aktsomhet ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann da den nedbør som kommet siste døgn har variert lokalt. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Brannsjefene minner samtidig på at det foreligger lokale forskrifter i enkelte kommuner som regulerer hva som er lov å brenne og hvor.

Lokale bestemmelser

- Folk som vil brenne bål sankthansaften, må sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for sin kommune, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening. Han viser til at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden.

- Det er dessuten verdt å merke seg at det å gjøre opp ild handler om mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel også bruk av engangsgriller, poengterer Hagen.

Unngå miljøavfall

Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan være ulovlig, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

Advarer mot bensin

- Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Hagen.

Før bålet tennes bør man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.

Se lenke for skogbrannfare: http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare