200 tonn strøsand i jula

Frogn kommunes enhet for teknisk drift og forvaltning har ikke hatt mye juleferie; der har det handlet mest om brøyting og strøing gjennom det meste av jule- og nyttårshelgen. Ekstra mannskaper ble innkalt og mange måtte avbryte juleferien for å kaste seg inn i kampen mot snøfall og glatte veier.

Dagens forsidebilde i Amta viser et lukket privat område fra Amtas egen bakgård – og der er det tydeligvis skikkelig bakglatt. Det er ulike aktører som har ansvar for ulike veistrekninger. Noen veier er kommunale, noen er private – og fylkesveiene er det Statens Vegvesen som har ansvaret for. Et eksempel er vei og fortau langs Ullerudsletta og ned til Bankhjørnet. Dette er ikke kommunalt ansvar, men Statens Vegvesen. (se link til oversikt nederst i saken)

- Vi har strødd alt vi kan siden lille juleaften, og det er kjørt ut ca 200 tonn med sand/salt frem til i dag, forteller Ib Zacho, konst. avdelingsleder vei/park/havn. - 2 mann er i døgnberedskap, og så kalles det inn ekstra mannskap ved behov. Denne julen har det vært behov for flere utkallinger på grunn av de vanskelige vær- og kjøreforholdene. De som har hatt avspasering eller juleferie har avbrutt og utsatt ferien sin for å komme på jobb og måke og strø for at Frogns befolkning skal kunne ferdes trygt både som bilister og myke trafikanter. Vi kjører med alt av redskap vi har, og vi oppfordrer til å vise forståelse for at ting kan ta litt tid; vi kan ikke være alle steder på en gang. Særlig ved væromslag fra kuldegrader til varmegrader er det krevende, men vi ligger på hele tiden, understreker Ib Zacho.

Her kan du se oversikt over hvilke veier i Frogn som er kommunale der kommunen brøyter, hva som er fylkesveier der Statens Vegvesen har ansvaret, og hvilke veier som er private og brøytes av private aktører: klikk her

Trykk på Frogn kommune i venstre hjørne og du får opp rullemeny der du velger «Veikategori». Klikk på veien på kartet du vil sjekke og velg «Veikategori» i rullemenyen som kommer opp til høyre i kartet. Da får du all info om denne veistrekningen; kategori, fartgrense mm.