Aktuelt

Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1.mai 2020.

Publisert søn 05.02.2023
Hvordan kan vi gjøre flere av øyene i Oslofjorden tilgjengelige for allmenheten, med transport og tilrettelegging slik at flere mennesker får glede av det? Dette var utgangspunktet i et spennende møte mellom ordførerne i Asker og Frogn forrige uke.
Les mer
Publisert ons 01.02.2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken har sluttført innbyggerundersøkelsen om eventuell grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune. Resultatet viser ingen klar overvekt for endring av grensene. – Kommunestyret i Frogn har vært enstemmig; vi vil fortsatt investere i Dal skole og videreutvikle lokalmiljøet i Nordre Frogn, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Les mer
Publisert man 23.01.2023
KID = Kurs i depresjonsmestring. Nytt kurs starter 27. februar 2023. Dette er for deg som er over 18 år, som sliter psykisk med mild eller moderat depresjon og vil lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre.
Les mer
Publisert man 23.01.2023
Kan du hjelpe oss å finne nytt navn på det nye kommunalområdet for tilrettelagte tjenester? Vi ønsker å finne et nytt navn som favner det vi gir av tjenester og til hvilke målgrupper. Derfor utlyser vi en navnekonkurranse, og inviterer både innbyggere/ brukere og pårørende til å delta!
Les mer
Publisert fre 20.01.2023
Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
Les mer
Publisert tor 19.01.2023
Planforslaget for kommuneplanens arealdel er på høring og offentlig ettersyn – og vi inviterer til åpen dag på Frogn rådhus tirsdag 7. februar mellom kl. 09.00 og 18.00.
Les mer
Publisert tir 17.01.2023
Full frifinnelse for kommunen: Rettssaken mellom tre treningssentre og Frogn kommune ved Follo og Nordre Østfold tingrett er nå avgjort. Frogn kommune fikk medhold i sin forståelse av saken. Kommunen ble frikjent og tilkjent fulle saksomkostninger.
Les mer
Publisert tor 12.01.2023
Nå kan du vinne premier og spare penger ved å lese av din egen strømmåler! Gjennom EU-prosjektet ENCHANT ønsker Frogn kommune og Klima Østfold/Klima Viken å lære mer om energiforbruket til innbyggerne.
Les mer
Publisert man 09.01.2023
Frogn kommune har nå gjennomført en stor organisasjonsendring, og vårt nye organisasjonskart er endelig klart.
Les mer
Publisert man 02.01.2023
Frogn kommunes kulturstøtte skal stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. 1. februar er fristen for å søke om driftstøtte og første runde for søknader til arrangementer i 2023.
Les mer
Publisert fre 30.12.2022
Åtte boenheter i en kommunal bolig i Svaleveien i Drøbak er ubeboelige etter en brann natt til fredag 30. desember 2022. Alle beboere ble reddet ut av huset.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
Kommuneplanens arealdel 2023-2035 sendes nå på høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut, og inviterer derfor til høringskonferanse i Smia flerbrukshus 13. januar kl. 14.00-17.30.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
I forbindelse med de økonomiske innstrammingene i kommunen, blir bemanningen på servicetorget ved rådhuset redusert. Det innebærer at åpningstiden på telefon og også fysisk adgang innskrenkes til åpningstid mellom kl 09.00 og 14.00 fra januar 2023.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
Skal du søke om byggetillatelse i 2023? Nå kan du spare penger og oppnå raskere saksbehandlingstid ved å søke via digitale søkeløsninger: Avdelingene for plan, bygg og geodata tar nå i bruk et nytt fagsystem som et ledd i digitalisering av saksbehandlingen i kommunen.
Les mer
Publisert ons 14.12.2022
Frogn kommunes advokat har mottatt følgende status fra tingretten om forventet domstidspunkt i Bølgen-saken mot entreprenøren Hent: «Til orientering vil dom i saken ikke foreligge før tidligst i slutten av januar. Dette er selvfølgelig beklagelig, men skyldes at saken er omfattende og for øvrig høyt arbeidspress i domstolen.»
Les mer
Publisert tir 13.12.2022
OPPDATERT: Med kuldegradene kommer muligheten til å plukke frem skøytene – og i Frogn er det mange muligheter for dem som vil prøve seg på glattisen.
Les mer
Publisert tor 08.12.2022
Mandag 12. desember 2022 starter rettsaken ved Follo og Nordre Østfold tingrett, der spørsmålet om kommunen har gitt treningssenterdelen av Bølgen bad & aktivitetssenter ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens forstand skal vurderes.
Les mer
Publisert ons 07.12.2022
Tusen takk til alle frivillige i Frogn! Her er et innblikk i hvordan vi i Frogn har feiret frivilligheten i 2022.
Les mer
Publisert tir 06.12.2022
På grunn av et stadig økende aktivitetsnivå i Badeparken, er det behov for strengere kriterier for bruk og vern av særlig Kirkepark-området. Ulike kriterier er vektlagt i arbeidet med tildeling av leie av uteområdet, og ut fra en samlet vurdering er Drøbakfestivalen nå tilbudt leie de neste tre årene.
Les mer
Publisert man 28.11.2022
Nå kan fisken gå i trapp gjennom Odalsbekken! Bekken er viktig for gyting og yngling av sjøørret i Oslofjorden. Ved hjelp av nye trappetrinn eller terskler kan fisken igjen vandre oppstrøms, der de tidligere ble stoppet ved høy vannhastighet eller lav vannstand.
Les mer
Publisert fre 18.11.2022
Har du også mottatt kokevarsel fra kommunen i det siste? Frogn kommune har satt i gang nye rutiner for varsling om drikkevann. Det betyr ikke at vannet er dårligere enn før – men at vi varsler tidligere som et «føre var»-prinsipp.
Les mer
Publisert man 14.11.2022
Velkommen til førjulshygge på Drøbak torg første søndag i advent, søndag 27. november 2022.
Les mer
Publisert tor 10.11.2022
Et stort og omfattende arbeid er i ferd med å komme i mål: Kommuneplanen sendes i disse dager ut til førstegangsbehandling.
Les mer
Publisert man 07.11.2022
Frogns folkevalgte var mandag invitert til rådhuset for gjennomgang av kommunedirektørens forslag til budsjett. - Vi må bruke pengene riktig og bli best på å styre Frogn! sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han la frem sine tanker om handlingsprogrammet for de neste fire årene.
Les mer
Publisert man 31.10.2022
- Arbeidet med 2023-budsjettet har vært det tøffeste på mange tiår. Den internasjonale situasjonen presser opp priser på renter, strøm og varer. Det merkes svært godt i et kommunebudsjett som alt er trangt, sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han i ettermiddag la frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2023-26.
Les mer
Publisert man 31.10.2022
Søndag 30. oktober 2022 gjennomførte Frogn kommune og Foreningen Æresgjeld en minnemarkering over de seks Isbjørn-karene som ble henrettet på Håøya 2. november 1941. Minnemarkeringen ble gjennomført ved Minnesmerket i Badeparken, Drøbak, der ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas deltok sammen med pårørende, Foreningen Æresgjeld og samarbeidspartnere.
Les mer
Publisert tor 27.10.2022
Ungdomsrådet ønsker nye representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Vi søker deg som er med i en organisasjon/forening eller i et lag - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.
Les mer
Publisert tor 06.10.2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken skal i oktober gjennomføre en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune. – Området er viktig for å kunne opprettholde Dal skole og ha et levende lokalmiljø i Nordre Frogn, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Les mer
Publisert ons 28.09.2022
Nå er det tøffe økonomiske tider, også for kommunene som står overfor vanskelige år fremover som følge av den utfordrende situasjonen i verdensøkonomien. – Det er et vanskelig oppdrag, men dette skal vi komme igjennom, sier Frogns nyansatte kommunedirektør Georg N. Smedhus som sammen med kommunedirektørene i Nesodden, Vestby og Ås inviterte til felles pressetreff om den krevende kommuneøkonomien.
Les mer
Publisert ons 21.09.2022
Ordfører og kommunedirektør i Frogn deltok denne uken på et flott og solfylt inspirasjons- og læringsseminar om kyststi, sammen med andre aktører i Folloregionen Interkommunalt politisk råd (IPR).
Les mer
Publisert tor 15.09.2022
Endelig – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt! I perioden 16. - 25. september 2022 arrangeres kulturdagene «KulturGlimt» i Frogn, med aktiviteter og arrangementer for alle aldre.
Les mer
Publisert ons 14.09.2022
Heimevernet, Nesodden og Frogn HV-område, gjennomfører i perioden 15.-23. september en lenge planlagt øvelse i Frogn. Øvelsen har fokus på operasjoner i byområder og Drøbak er blant byene de vil øve i. Fra tirsdag 20. til torsdag 22. september vil det være aktivitet på og omkring rådhusets områder, samt ulike steder i sentrum.
Les mer
Publisert man 12.09.2022
360 913. Så mange turister besøkte Frogn i august i år! Hele 52 nasjonaliteter er loggført i løpet av sommermånedene, noe som tydelig viser at Frogn og Drøbak blir stadig mer populær som reisemål.
Les mer
Publisert man 05.09.2022
Riis Montasje as har blitt Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
Les mer
Publisert ons 31.08.2022
Frogn kommune havner på en 78. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport – og er med det blant de 100 beste kommunene på totaltabellen blant landets 356 kommuner. Blant de 51 kommunene i Viken lander Frogn på en 24. plass.
Les mer
Publisert man 22.08.2022
Velkommen til familiedag i Badeparken søndag 28. august 2022 kl.12.00-16.00. Mye moro for store og små!
Les mer
Publisert man 15.08.2022
Mandag 15. august var første skoledag for elevene i Frognskolen – og også første dag på jobben for Frogns nye kommunedirektør. Vi ønsker Georg Njargel Smedhus velkommen til Frogn!
Les mer
Publisert tir 09.08.2022
Det er skolestart og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Vi lover å gjøre vårt - og oppfordrer også alle hageeiere om å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt.
Les mer
Publisert man 20.06.2022
Rådmann Harald K. Hermansen går av med pensjon etter 11 år som rådmann i Frogn kommune. Fra august venter en roligere tilværelse etter mange år som toppleder i kommunen vår - og i dag ble han hedret i kommunestyret.
Les mer
Publisert tor 16.06.2022
Verneforeningen Gamle Drøbaks æresplakett 2022 ble i går tildelt ordfører og formannskapet for Frogn kommunes restaurering av Herrebadet i Badeparken. Vel fortjent, synes vi!
Les mer
Publisert tir 31.05.2022
Sommeraktiviteter/kurs i regi av lokale frivillige lag og foreninger i Frogn kommune 2022
Les mer
Publisert tir 31.05.2022
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022 og frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.
Les mer
Publisert man 30.05.2022
Frogn kommune inviterer til Åpning av helsestasjon for voksne onsdag 1. juni kl 13.00-14.00 i Huskestua på Ullerud Helsebygg samt egen seminardag om godt seniorliv 13. juni 2022.
Les mer
Publisert man 30.05.2022
Abdoulaye Mar (52) er ansatt som ny NAV-leder i Frogn og vil naturlig inngå i rådmannens strategiske lederteam. Han har vært konstituert i stillingen fra januar i år.
Les mer
Publisert man 23.05.2022
Ordfører inviterte alle våre folkevalgte til dialogseminar denne uken – og både rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og enhet for økonomi orienterte politikerne om rammene for Frogn kommune og de økonomiske utfordringene fremover.
Les mer
Publisert fre 13.05.2022
Hurra for 17. mai! Endelig, etter to år med restriksjoner, kan vi i år feire 17. mai slik det skal feires! Fullt program over alt det som skjer i hele kommunen på nasjonaldagen finner du her. Frogn kommune gratulerer med dagen! PS: Her finner du link til direkte streaming av morgenprogrammet - følg oss på Facebook!
Les mer
Publisert tor 12.05.2022
Snart oppstart av byggingen av nye leiligheter i Hegre omsorgshus! 27. april 2022 signerte ordfører, rådmann og vinner av den offentlige anbudskonkurransen, Askim Entreprenør AS, kontrakten for prosjektet.
Les mer
Publisert ons 11.05.2022
Nå er alle aktiviteter og tilbud som finnes for seniorer i Frogn kommune samlet i en oversikt - og vi håper at du kan finne en aktivitet som du er interessert i!
Les mer
Publisert man 09.05.2022
Frogn kommune mottar hvert år flyktninger fra hele verden – og i år gjør krigen i Ukraina at tallet er fem ganger så høyt som vanlig. God organisering av arbeidet er dermed ekstra viktig, og sammen med de frivillige har NAV og enhet for psykososialt arbeid nå samlokalisert seg.
Les mer
Publisert man 09.05.2022
Vi inviterer til åpent innspillsmøte: Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av Frogn kommunestyre i februar. Frogn kommune inviterer nå alle som har sendt innspill til programmet til å presentere dette muntlig i et åpent møte onsdag 22. juni 2022 kl. 16.00.
Les mer
Publisert ons 04.05.2022
Foreløpig har vi tilstrekkelig med vann i Frogn, men vi må være forsiktige siden vi ikke vet hvor lenge tørken kommer til å vare. Glitre vannverk, som forsyner kommunen med vann, melder om lavere vannstand enn normalt.
Les mer
Publisert tor 28.04.2022
Helt siden 2015 har alle utgaver av Frogn kommunes innbyggeravis blitt levert i postkassene til alle husstander i kommunen. Fra vårt mainummer går vi over til digital avis med digital levering – men også med noen sentrale dropp-punkter for deg som fremdeles ønsker avisen på papir. Her finner du vår siste utgave - med fullt 17.mai-program!
Les mer
Publisert tir 26.04.2022
Som en del av seminaret «Vibrant old Towns - Heritage and Social Sustainability» der bruk av historiske bykjerner til sosial og økonomisk utvikling står i fokus, kom den estiske riksantikvaren med følge på besøk til Drøbak forrige uke.
Les mer
Publisert man 25.04.2022
Frogn kommune har sammen med de andre kommunene i Follo-regionen gleden av å invitere veteraner fra Follo til middag på Oscarsborg festning 8. mai 2022.
Les mer
Publisert tor 21.04.2022
Frogn kommune gir ekstra kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år!
Les mer
Publisert tor 07.04.2022
Aktivitetskampanjen Sykle til jobben er gratis for innbyggere og bedrifter i Frogn kommune - og all aktivitet teller. Gjør som vår ordfører og sleng deg med du også!
Les mer
Publisert tir 05.04.2022
OPPDATERT: Gledelig engasjement om fremtidens barnehage- og skolestruktur. Les mer om saken her - oppdatert 5. april 2022 med dokumentene som inngår i den politiske saken.
Les mer
Publisert tir 29.03.2022
Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Nå har du sjansen! Barn og unge i Frogn kan nå søke om pengestøtte hos Frogn ungdomsråd.
Les mer
Publisert man 28.03.2022
Kommunestyret har i møte 28. mars 2022 vedtatt å gi ordfører fullmakt til å inngå avtale med Georg Njargel Smedhus (52) som ny kommunedirektør i Frogn kommune fra august 2022. Smedhus kommer fra stillingen som kommunedirektør i Indre Østfold kommune.
Les mer
Publisert fre 11.03.2022
Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse. Arrangementet er åpent for alle og har som mål å øke kunnskap og forståelse for psykiske lidelser.
Les mer
Publisert tor 03.03.2022
Endelig! – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt 16.sept til 25. september 2022
Les mer
Publisert fre 18.02.2022
- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen fortsatt tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen. Han kan også vise til et netto driftsresultat som er vesentlig bedre enn forventet: Fjorårets økonomiske resultat (netto driftsresultat), landet på 58 millioner kroner i overskudd – noe som er 90 millioner bedre enn foregående år.
Les mer
Publisert man 14.02.2022
Etter at det over tid er stilt spørsmål om Frogn kommune gjennom drift av Bølgen bad og aktivitetssenter har brutt konkurransereglene, ba kommunestyret om en utredning av både organiseringen og lønnsomheten ved treningssenteret. Nå er den uavhengige rapporten klar.
Les mer
Publisert tor 10.02.2022
Frogn kommunes rådmann gjennom 11 år går av med pensjon – og jakten på ny kommunedirektør er i gang. En utfordrende og spennende lederstilling i en attraktiv kommune, sier rekrutteringsfirmaet.
Les mer
Publisert man 07.02.2022
Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2022. Alle boligeiere mottar brev med informasjon om dette. Her kan du lese om oppstart av arbeidet med taksering, samt svar på spørsmål om eventuell besiktigelse av din eiendom.
Les mer
Publisert tor 27.01.2022
Rettsak-maratonen mellom kommunen og totalentreprenøren Hent om tvisten vedrørende ferdigstillingen av Bølgen fortsetter. Her er løyperapport etter halvgått løp.
Les mer
Publisert ons 26.01.2022
I forbindelse med kulturmiljøplanen gjennomføres befaringer i Nordre Frogn i løpet av vinteren for å kvalitetssikre SEFRAK-registeret. Dette er et register over bygninger i kommunen som er eldre enn år 1900.
Les mer
Publisert man 20.12.2021
Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. Nå er det kommet nye retningslinjer for dette arbeidet.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Rådmann Harald K. Hermansen (61) varslet kommunestyret i dag at han slutter som rådmann ved fylte 62 år ved utgangen av juli. Dette følger av avtalen som ble inngått med Frogn kommune i 2016 om fratredelsestidspunkt.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet om hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.
Les mer
Publisert man 29.11.2021
Formannskapet behandlet mandag 29. november 2021 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2022-2025. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.
Les mer
Publisert tir 23.11.2021
Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Les mer
Publisert man 22.11.2021
Søndag 28. november tennes julegrana på torget tidlig om morgenen. Lyset fra treet vil spre seg i takt med at mørket senker seg i et julepyntet Drøbak. Med glitrende gater, julemarkeder og julekonserter flere steder, serveringssteder med tradisjonsrik julemat og koselige nisjebutikker er det lett å komme i julestemning i byen der selveste julenissen har adresse!
Les mer
Publisert tor 04.11.2021
Deler av byggesaksavdelingen og planavdelingen i Frogn kommune var i går på studietur til Gjerdrum kommune. Det var nyttig og lærerikt både om krisehåndtering og geotekniske rapporter og regelverk.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Har du hørt om Frogn kommunes handlingsprogram? Kanskje du har lest en overskrift eller fått bakoversveis av et kommentarfelt? Tirsdag 2. november møtte Frogns folkevalgte i budsjettmøte for å gjennomgå kommunens økonomiske planer i den neste fireårsperioden.
Les mer
Publisert man 01.11.2021
Er du klar? ​Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 1. november starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.
Les mer
Publisert fre 29.10.2021
Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.
Les mer
Publisert tor 28.10.2021
Mari Bareksten (35) fra Drøbak er ansatt som ny turistsjef i Frogn. Hun overtar etter Atle Conradsen som gikk over i ny stilling fra 1. oktober 2021. Mari kommer fra stilling som journalist og fotograf i reisemagasinet Vagabond Reiselyst, og starter i stillingen 1. mars 2022.
Les mer
Publisert man 25.10.2021
Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover. Satsing på folkehelse, klima og en styrket økonomi er stikkord for neste fireårsperiode. - Sammen sikrer vi en frisk framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 19.10.2021
Søndag 24. oktober 2021 trenger vi i Frogn 150 bøssebærere for å gi kommunens innbyggere sjansen til å støtte årets tv-aksjon. Den er i år viet kampen mot barneekteskap; "Barn, ikke brud" - og du kan bidra gjennom årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert tor 14.10.2021
Samtidig som det store og omfattende arbeidet med restaureringen av det gamle Hospitalet i Drøbak går fremover, avdekkes også husets historiske hemmeligheter. Murerlærling Jon Martin Slatlem (26) fant denne uken en mynt fra 1793 under gulvet i det som var Seniorsenterets vevstue.
Les mer

Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres. Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte.

Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer.

Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt budsjett. Økonomisk støtte kan gis i form av:

Driftstilskudd: Økonomisk støtte til drift av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

Etableringstilskudd: Engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.

Se hjemmesidene til Frogn kommune, kultur og frivillighet, tilskuddordninger for kriterier og søknadskjema.

 

Publisert søn 05.02.2023
Hvordan kan vi gjøre flere av øyene i Oslofjorden tilgjengelige for allmenheten, med transport og tilrettelegging slik at flere mennesker får glede av det? Dette var utgangspunktet i et spennende møte mellom ordførerne i Asker og Frogn forrige uke.
Les mer
Publisert ons 01.02.2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken har sluttført innbyggerundersøkelsen om eventuell grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune. Resultatet viser ingen klar overvekt for endring av grensene. – Kommunestyret i Frogn har vært enstemmig; vi vil fortsatt investere i Dal skole og videreutvikle lokalmiljøet i Nordre Frogn, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Les mer
Publisert man 23.01.2023
KID = Kurs i depresjonsmestring. Nytt kurs starter 27. februar 2023. Dette er for deg som er over 18 år, som sliter psykisk med mild eller moderat depresjon og vil lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre.
Les mer
Publisert man 23.01.2023
Kan du hjelpe oss å finne nytt navn på det nye kommunalområdet for tilrettelagte tjenester? Vi ønsker å finne et nytt navn som favner det vi gir av tjenester og til hvilke målgrupper. Derfor utlyser vi en navnekonkurranse, og inviterer både innbyggere/ brukere og pårørende til å delta!
Les mer
Publisert fre 20.01.2023
Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
Les mer
Publisert tor 19.01.2023
Planforslaget for kommuneplanens arealdel er på høring og offentlig ettersyn – og vi inviterer til åpen dag på Frogn rådhus tirsdag 7. februar mellom kl. 09.00 og 18.00.
Les mer
Publisert tir 17.01.2023
Full frifinnelse for kommunen: Rettssaken mellom tre treningssentre og Frogn kommune ved Follo og Nordre Østfold tingrett er nå avgjort. Frogn kommune fikk medhold i sin forståelse av saken. Kommunen ble frikjent og tilkjent fulle saksomkostninger.
Les mer
Publisert tor 12.01.2023
Nå kan du vinne premier og spare penger ved å lese av din egen strømmåler! Gjennom EU-prosjektet ENCHANT ønsker Frogn kommune og Klima Østfold/Klima Viken å lære mer om energiforbruket til innbyggerne.
Les mer
Publisert man 09.01.2023
Frogn kommune har nå gjennomført en stor organisasjonsendring, og vårt nye organisasjonskart er endelig klart.
Les mer
Publisert man 02.01.2023
Frogn kommunes kulturstøtte skal stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. 1. februar er fristen for å søke om driftstøtte og første runde for søknader til arrangementer i 2023.
Les mer
Publisert fre 30.12.2022
Åtte boenheter i en kommunal bolig i Svaleveien i Drøbak er ubeboelige etter en brann natt til fredag 30. desember 2022. Alle beboere ble reddet ut av huset.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
Kommuneplanens arealdel 2023-2035 sendes nå på høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut, og inviterer derfor til høringskonferanse i Smia flerbrukshus 13. januar kl. 14.00-17.30.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
I forbindelse med de økonomiske innstrammingene i kommunen, blir bemanningen på servicetorget ved rådhuset redusert. Det innebærer at åpningstiden på telefon og også fysisk adgang innskrenkes til åpningstid mellom kl 09.00 og 14.00 fra januar 2023.
Les mer
Publisert tor 15.12.2022
Skal du søke om byggetillatelse i 2023? Nå kan du spare penger og oppnå raskere saksbehandlingstid ved å søke via digitale søkeløsninger: Avdelingene for plan, bygg og geodata tar nå i bruk et nytt fagsystem som et ledd i digitalisering av saksbehandlingen i kommunen.
Les mer
Publisert ons 14.12.2022
Frogn kommunes advokat har mottatt følgende status fra tingretten om forventet domstidspunkt i Bølgen-saken mot entreprenøren Hent: «Til orientering vil dom i saken ikke foreligge før tidligst i slutten av januar. Dette er selvfølgelig beklagelig, men skyldes at saken er omfattende og for øvrig høyt arbeidspress i domstolen.»
Les mer
Publisert tir 13.12.2022
OPPDATERT: Med kuldegradene kommer muligheten til å plukke frem skøytene – og i Frogn er det mange muligheter for dem som vil prøve seg på glattisen.
Les mer
Publisert tor 08.12.2022
Mandag 12. desember 2022 starter rettsaken ved Follo og Nordre Østfold tingrett, der spørsmålet om kommunen har gitt treningssenterdelen av Bølgen bad & aktivitetssenter ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens forstand skal vurderes.
Les mer
Publisert ons 07.12.2022
Tusen takk til alle frivillige i Frogn! Her er et innblikk i hvordan vi i Frogn har feiret frivilligheten i 2022.
Les mer
Publisert tir 06.12.2022
På grunn av et stadig økende aktivitetsnivå i Badeparken, er det behov for strengere kriterier for bruk og vern av særlig Kirkepark-området. Ulike kriterier er vektlagt i arbeidet med tildeling av leie av uteområdet, og ut fra en samlet vurdering er Drøbakfestivalen nå tilbudt leie de neste tre årene.
Les mer
Publisert man 28.11.2022
Nå kan fisken gå i trapp gjennom Odalsbekken! Bekken er viktig for gyting og yngling av sjøørret i Oslofjorden. Ved hjelp av nye trappetrinn eller terskler kan fisken igjen vandre oppstrøms, der de tidligere ble stoppet ved høy vannhastighet eller lav vannstand.
Les mer
Publisert fre 18.11.2022
Har du også mottatt kokevarsel fra kommunen i det siste? Frogn kommune har satt i gang nye rutiner for varsling om drikkevann. Det betyr ikke at vannet er dårligere enn før – men at vi varsler tidligere som et «føre var»-prinsipp.
Les mer
Publisert man 14.11.2022
Velkommen til førjulshygge på Drøbak torg første søndag i advent, søndag 27. november 2022.
Les mer
Publisert tor 10.11.2022
Et stort og omfattende arbeid er i ferd med å komme i mål: Kommuneplanen sendes i disse dager ut til førstegangsbehandling.
Les mer
Publisert man 07.11.2022
Frogns folkevalgte var mandag invitert til rådhuset for gjennomgang av kommunedirektørens forslag til budsjett. - Vi må bruke pengene riktig og bli best på å styre Frogn! sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han la frem sine tanker om handlingsprogrammet for de neste fire årene.
Les mer
Publisert man 31.10.2022
- Arbeidet med 2023-budsjettet har vært det tøffeste på mange tiår. Den internasjonale situasjonen presser opp priser på renter, strøm og varer. Det merkes svært godt i et kommunebudsjett som alt er trangt, sa kommunedirektør Georg N. Smedhus da han i ettermiddag la frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2023-26.
Les mer
Publisert man 31.10.2022
Søndag 30. oktober 2022 gjennomførte Frogn kommune og Foreningen Æresgjeld en minnemarkering over de seks Isbjørn-karene som ble henrettet på Håøya 2. november 1941. Minnemarkeringen ble gjennomført ved Minnesmerket i Badeparken, Drøbak, der ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas deltok sammen med pårørende, Foreningen Æresgjeld og samarbeidspartnere.
Les mer
Publisert tor 27.10.2022
Ungdomsrådet ønsker nye representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Vi søker deg som er med i en organisasjon/forening eller i et lag - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.
Les mer
Publisert tor 06.10.2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken skal i oktober gjennomføre en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune. – Området er viktig for å kunne opprettholde Dal skole og ha et levende lokalmiljø i Nordre Frogn, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Les mer
Publisert ons 28.09.2022
Nå er det tøffe økonomiske tider, også for kommunene som står overfor vanskelige år fremover som følge av den utfordrende situasjonen i verdensøkonomien. – Det er et vanskelig oppdrag, men dette skal vi komme igjennom, sier Frogns nyansatte kommunedirektør Georg N. Smedhus som sammen med kommunedirektørene i Nesodden, Vestby og Ås inviterte til felles pressetreff om den krevende kommuneøkonomien.
Les mer
Publisert ons 21.09.2022
Ordfører og kommunedirektør i Frogn deltok denne uken på et flott og solfylt inspirasjons- og læringsseminar om kyststi, sammen med andre aktører i Folloregionen Interkommunalt politisk råd (IPR).
Les mer
Publisert tor 15.09.2022
Endelig – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt! I perioden 16. - 25. september 2022 arrangeres kulturdagene «KulturGlimt» i Frogn, med aktiviteter og arrangementer for alle aldre.
Les mer
Publisert ons 14.09.2022
Heimevernet, Nesodden og Frogn HV-område, gjennomfører i perioden 15.-23. september en lenge planlagt øvelse i Frogn. Øvelsen har fokus på operasjoner i byområder og Drøbak er blant byene de vil øve i. Fra tirsdag 20. til torsdag 22. september vil det være aktivitet på og omkring rådhusets områder, samt ulike steder i sentrum.
Les mer
Publisert man 12.09.2022
360 913. Så mange turister besøkte Frogn i august i år! Hele 52 nasjonaliteter er loggført i løpet av sommermånedene, noe som tydelig viser at Frogn og Drøbak blir stadig mer populær som reisemål.
Les mer
Publisert man 05.09.2022
Riis Montasje as har blitt Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
Les mer
Publisert ons 31.08.2022
Frogn kommune havner på en 78. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport – og er med det blant de 100 beste kommunene på totaltabellen blant landets 356 kommuner. Blant de 51 kommunene i Viken lander Frogn på en 24. plass.
Les mer
Publisert man 22.08.2022
Velkommen til familiedag i Badeparken søndag 28. august 2022 kl.12.00-16.00. Mye moro for store og små!
Les mer
Publisert man 15.08.2022
Mandag 15. august var første skoledag for elevene i Frognskolen – og også første dag på jobben for Frogns nye kommunedirektør. Vi ønsker Georg Njargel Smedhus velkommen til Frogn!
Les mer
Publisert tir 09.08.2022
Det er skolestart og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Vi lover å gjøre vårt - og oppfordrer også alle hageeiere om å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt.
Les mer
Publisert man 20.06.2022
Rådmann Harald K. Hermansen går av med pensjon etter 11 år som rådmann i Frogn kommune. Fra august venter en roligere tilværelse etter mange år som toppleder i kommunen vår - og i dag ble han hedret i kommunestyret.
Les mer
Publisert tor 16.06.2022
Verneforeningen Gamle Drøbaks æresplakett 2022 ble i går tildelt ordfører og formannskapet for Frogn kommunes restaurering av Herrebadet i Badeparken. Vel fortjent, synes vi!
Les mer
Publisert tir 31.05.2022
Sommeraktiviteter/kurs i regi av lokale frivillige lag og foreninger i Frogn kommune 2022
Les mer
Publisert tir 31.05.2022
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022 og frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.
Les mer
Publisert man 30.05.2022
Frogn kommune inviterer til Åpning av helsestasjon for voksne onsdag 1. juni kl 13.00-14.00 i Huskestua på Ullerud Helsebygg samt egen seminardag om godt seniorliv 13. juni 2022.
Les mer
Publisert man 30.05.2022
Abdoulaye Mar (52) er ansatt som ny NAV-leder i Frogn og vil naturlig inngå i rådmannens strategiske lederteam. Han har vært konstituert i stillingen fra januar i år.
Les mer
Publisert man 23.05.2022
Ordfører inviterte alle våre folkevalgte til dialogseminar denne uken – og både rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og enhet for økonomi orienterte politikerne om rammene for Frogn kommune og de økonomiske utfordringene fremover.
Les mer
Publisert fre 13.05.2022
Hurra for 17. mai! Endelig, etter to år med restriksjoner, kan vi i år feire 17. mai slik det skal feires! Fullt program over alt det som skjer i hele kommunen på nasjonaldagen finner du her. Frogn kommune gratulerer med dagen! PS: Her finner du link til direkte streaming av morgenprogrammet - følg oss på Facebook!
Les mer
Publisert tor 12.05.2022
Snart oppstart av byggingen av nye leiligheter i Hegre omsorgshus! 27. april 2022 signerte ordfører, rådmann og vinner av den offentlige anbudskonkurransen, Askim Entreprenør AS, kontrakten for prosjektet.
Les mer
Publisert ons 11.05.2022
Nå er alle aktiviteter og tilbud som finnes for seniorer i Frogn kommune samlet i en oversikt - og vi håper at du kan finne en aktivitet som du er interessert i!
Les mer
Publisert man 09.05.2022
Frogn kommune mottar hvert år flyktninger fra hele verden – og i år gjør krigen i Ukraina at tallet er fem ganger så høyt som vanlig. God organisering av arbeidet er dermed ekstra viktig, og sammen med de frivillige har NAV og enhet for psykososialt arbeid nå samlokalisert seg.
Les mer
Publisert man 09.05.2022
Vi inviterer til åpent innspillsmøte: Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av Frogn kommunestyre i februar. Frogn kommune inviterer nå alle som har sendt innspill til programmet til å presentere dette muntlig i et åpent møte onsdag 22. juni 2022 kl. 16.00.
Les mer
Publisert ons 04.05.2022
Foreløpig har vi tilstrekkelig med vann i Frogn, men vi må være forsiktige siden vi ikke vet hvor lenge tørken kommer til å vare. Glitre vannverk, som forsyner kommunen med vann, melder om lavere vannstand enn normalt.
Les mer
Publisert tor 28.04.2022
Helt siden 2015 har alle utgaver av Frogn kommunes innbyggeravis blitt levert i postkassene til alle husstander i kommunen. Fra vårt mainummer går vi over til digital avis med digital levering – men også med noen sentrale dropp-punkter for deg som fremdeles ønsker avisen på papir. Her finner du vår siste utgave - med fullt 17.mai-program!
Les mer
Publisert tir 26.04.2022
Som en del av seminaret «Vibrant old Towns - Heritage and Social Sustainability» der bruk av historiske bykjerner til sosial og økonomisk utvikling står i fokus, kom den estiske riksantikvaren med følge på besøk til Drøbak forrige uke.
Les mer
Publisert man 25.04.2022
Frogn kommune har sammen med de andre kommunene i Follo-regionen gleden av å invitere veteraner fra Follo til middag på Oscarsborg festning 8. mai 2022.
Les mer
Publisert tor 21.04.2022
Frogn kommune gir ekstra kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år!
Les mer
Publisert tor 07.04.2022
Aktivitetskampanjen Sykle til jobben er gratis for innbyggere og bedrifter i Frogn kommune - og all aktivitet teller. Gjør som vår ordfører og sleng deg med du også!
Les mer
Publisert tir 05.04.2022
OPPDATERT: Gledelig engasjement om fremtidens barnehage- og skolestruktur. Les mer om saken her - oppdatert 5. april 2022 med dokumentene som inngår i den politiske saken.
Les mer
Publisert tir 29.03.2022
Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Nå har du sjansen! Barn og unge i Frogn kan nå søke om pengestøtte hos Frogn ungdomsråd.
Les mer
Publisert man 28.03.2022
Kommunestyret har i møte 28. mars 2022 vedtatt å gi ordfører fullmakt til å inngå avtale med Georg Njargel Smedhus (52) som ny kommunedirektør i Frogn kommune fra august 2022. Smedhus kommer fra stillingen som kommunedirektør i Indre Østfold kommune.
Les mer
Publisert fre 11.03.2022
Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse. Arrangementet er åpent for alle og har som mål å øke kunnskap og forståelse for psykiske lidelser.
Les mer
Publisert tor 03.03.2022
Endelig! – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt 16.sept til 25. september 2022
Les mer
Publisert fre 18.02.2022
- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen fortsatt tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen. Han kan også vise til et netto driftsresultat som er vesentlig bedre enn forventet: Fjorårets økonomiske resultat (netto driftsresultat), landet på 58 millioner kroner i overskudd – noe som er 90 millioner bedre enn foregående år.
Les mer
Publisert man 14.02.2022
Etter at det over tid er stilt spørsmål om Frogn kommune gjennom drift av Bølgen bad og aktivitetssenter har brutt konkurransereglene, ba kommunestyret om en utredning av både organiseringen og lønnsomheten ved treningssenteret. Nå er den uavhengige rapporten klar.
Les mer
Publisert tor 10.02.2022
Frogn kommunes rådmann gjennom 11 år går av med pensjon – og jakten på ny kommunedirektør er i gang. En utfordrende og spennende lederstilling i en attraktiv kommune, sier rekrutteringsfirmaet.
Les mer
Publisert man 07.02.2022
Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2022. Alle boligeiere mottar brev med informasjon om dette. Her kan du lese om oppstart av arbeidet med taksering, samt svar på spørsmål om eventuell besiktigelse av din eiendom.
Les mer
Publisert tor 27.01.2022
Rettsak-maratonen mellom kommunen og totalentreprenøren Hent om tvisten vedrørende ferdigstillingen av Bølgen fortsetter. Her er løyperapport etter halvgått løp.
Les mer
Publisert ons 26.01.2022
I forbindelse med kulturmiljøplanen gjennomføres befaringer i Nordre Frogn i løpet av vinteren for å kvalitetssikre SEFRAK-registeret. Dette er et register over bygninger i kommunen som er eldre enn år 1900.
Les mer
Publisert man 20.12.2021
Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. Nå er det kommet nye retningslinjer for dette arbeidet.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Rådmann Harald K. Hermansen (61) varslet kommunestyret i dag at han slutter som rådmann ved fylte 62 år ved utgangen av juli. Dette følger av avtalen som ble inngått med Frogn kommune i 2016 om fratredelsestidspunkt.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet om hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.
Les mer
Publisert man 29.11.2021
Formannskapet behandlet mandag 29. november 2021 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2022-2025. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.
Les mer
Publisert tir 23.11.2021
Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Les mer
Publisert man 22.11.2021
Søndag 28. november tennes julegrana på torget tidlig om morgenen. Lyset fra treet vil spre seg i takt med at mørket senker seg i et julepyntet Drøbak. Med glitrende gater, julemarkeder og julekonserter flere steder, serveringssteder med tradisjonsrik julemat og koselige nisjebutikker er det lett å komme i julestemning i byen der selveste julenissen har adresse!
Les mer
Publisert tor 04.11.2021
Deler av byggesaksavdelingen og planavdelingen i Frogn kommune var i går på studietur til Gjerdrum kommune. Det var nyttig og lærerikt både om krisehåndtering og geotekniske rapporter og regelverk.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Har du hørt om Frogn kommunes handlingsprogram? Kanskje du har lest en overskrift eller fått bakoversveis av et kommentarfelt? Tirsdag 2. november møtte Frogns folkevalgte i budsjettmøte for å gjennomgå kommunens økonomiske planer i den neste fireårsperioden.
Les mer
Publisert man 01.11.2021
Er du klar? ​Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 1. november starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.
Les mer
Publisert fre 29.10.2021
Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.
Les mer
Publisert tor 28.10.2021
Mari Bareksten (35) fra Drøbak er ansatt som ny turistsjef i Frogn. Hun overtar etter Atle Conradsen som gikk over i ny stilling fra 1. oktober 2021. Mari kommer fra stilling som journalist og fotograf i reisemagasinet Vagabond Reiselyst, og starter i stillingen 1. mars 2022.
Les mer
Publisert man 25.10.2021
Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover. Satsing på folkehelse, klima og en styrket økonomi er stikkord for neste fireårsperiode. - Sammen sikrer vi en frisk framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 19.10.2021
Søndag 24. oktober 2021 trenger vi i Frogn 150 bøssebærere for å gi kommunens innbyggere sjansen til å støtte årets tv-aksjon. Den er i år viet kampen mot barneekteskap; "Barn, ikke brud" - og du kan bidra gjennom årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert tor 14.10.2021
Samtidig som det store og omfattende arbeidet med restaureringen av det gamle Hospitalet i Drøbak går fremover, avdekkes også husets historiske hemmeligheter. Murerlærling Jon Martin Slatlem (26) fant denne uken en mynt fra 1793 under gulvet i det som var Seniorsenterets vevstue.
Les mer