Aktuelt

Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1.mai 2020.

Publisert man 20.12.2021
Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. Nå er det kommet nye retningslinjer for dette arbeidet.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Rådmann Harald K. Hermansen (61) varslet kommunestyret i dag at han slutter som rådmann ved fylte 62 år ved utgangen av juli. Dette følger av avtalen som ble inngått med Frogn kommune i 2016 om fratredelsestidspunkt.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet om hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.
Les mer
Publisert man 29.11.2021
Formannskapet behandlet mandag 29. november 2021 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2022-2025. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.
Les mer
Publisert tir 23.11.2021
Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Les mer
Publisert man 22.11.2021
Søndag 28. november tennes julegrana på torget tidlig om morgenen. Lyset fra treet vil spre seg i takt med at mørket senker seg i et julepyntet Drøbak. Med glitrende gater, julemarkeder og julekonserter flere steder, serveringssteder med tradisjonsrik julemat og koselige nisjebutikker er det lett å komme i julestemning i byen der selveste julenissen har adresse!
Les mer
Publisert tor 04.11.2021
Deler av byggesaksavdelingen og planavdelingen i Frogn kommune var i går på studietur til Gjerdrum kommune. Det var nyttig og lærerikt både om krisehåndtering og geotekniske rapporter og regelverk.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Har du hørt om Frogn kommunes handlingsprogram? Kanskje du har lest en overskrift eller fått bakoversveis av et kommentarfelt? Tirsdag 2. november møtte Frogns folkevalgte i budsjettmøte for å gjennomgå kommunens økonomiske planer i den neste fireårsperioden.
Les mer
Publisert man 01.11.2021
Er du klar? ​Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 1. november starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.
Les mer
Publisert fre 29.10.2021
Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.
Les mer
Publisert tor 28.10.2021
Mari Bareksten (35) fra Drøbak er ansatt som ny turistsjef i Frogn. Hun overtar etter Atle Conradsen som gikk over i ny stilling fra 1. oktober 2021. Mari kommer fra stilling som journalist og fotograf i reisemagasinet Vagabond Reiselyst, og starter i stillingen 1. mars 2022.
Les mer
Publisert man 25.10.2021
Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover. Satsing på folkehelse, klima og en styrket økonomi er stikkord for neste fireårsperiode. - Sammen sikrer vi en frisk framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 19.10.2021
Søndag 24. oktober 2021 trenger vi i Frogn 150 bøssebærere for å gi kommunens innbyggere sjansen til å støtte årets tv-aksjon. Den er i år viet kampen mot barneekteskap; "Barn, ikke brud" - og du kan bidra gjennom årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert tor 14.10.2021
Samtidig som det store og omfattende arbeidet med restaureringen av det gamle Hospitalet i Drøbak går fremover, avdekkes også husets historiske hemmeligheter. Murerlærling Jon Martin Slatlem (26) fant denne uken en mynt fra 1793 under gulvet i det som var Seniorsenterets vevstue.
Les mer
Publisert fre 01.10.2021
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert tor 30.09.2021
Ungdommens kommunestyre skifter navn til Ungdomsrådet og åpner for representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Er du med i en organisasjon/forening eller i et lag kan du også melde deg - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.
Les mer
Publisert tor 16.09.2021
KIB-kurs er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeid og privatliv. Nå kan du bli med på kurs i Frogn.
Les mer
Publisert tir 14.09.2021
Velkommen til et mangfold av kulturarrangementer i Frogn i perioden 14. – 26. september 2021!
Les mer
Publisert man 13.09.2021
Her er de endelige resultatene for de ulike kretsene samt forhåndsstemmer i Frogn ved Stortings- og sametingsvalget 2021.
Les mer
Publisert lør 28.08.2021
Kommende uke avholdes høstens første møter i hovedutvalg og formannskap. I to hovedutvalg, samt i formannskapet, vil det bli avholdt temadiskusjoner om tiltaksplanene i handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Følg diskusjonene på Teams!
Les mer
Publisert tir 29.06.2021
Ønsker du å komme i gang med egentrening, men usikker på hvordan du skal starte? Sjekk ut vår digitale treningsveileder!
Les mer
Publisert tor 10.06.2021
Vil du medvirke i kommunens arbeid med kvalitetsreformen "Leve hele livet"? Vi inviterer våre innbyggere til brukerråd!
Les mer
Publisert fre 04.06.2021
Det er med stor glede vi nå endelig kan melde at det blir Sommerkonserter i Drøbak – også i år! Gjennom tilpasning av konsertserien kan vi by på kremen av norske musikere i en ramme der både den store opplevelsen og smittevernet ivaretas. Se det spennende programmet her.
Les mer
Publisert ons 19.05.2021
Velkommen til nytt år med gratis Stolpejakt i Frogn for alle. Dette er en fin måte å oppdage nye steder i kommunen din på. Stolpejakt er dessuten en godt egnet mosjonsform mens vi venter på vaksiner og gjenåpning av samfunnet. Planlagt oppstart fra lørdag 8. mai 2021.
Les mer
Publisert ons 12.05.2021
Har du innspill som kan gjøre kommunen din enda bedre? Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i nærmiljøet, lokal næring og trafikksikkerhet, eller som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.
Les mer
Publisert ons 05.05.2021
Tildelinger for første del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Frogn kommune er avsluttet. Kommunen mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum.
Les mer
Publisert tir 04.05.2021
May Britt Glenge (48) er ansatt som ny rektor ved Dyrløkkeåsen skole. Hun har arbeidet i skolesektoren siden 1997, vært skoleleder siden 2014 og har de to siste årene jobbet som virksomhetsleder for oppvekstområde Saltnes i Råde kommune.
Les mer
Publisert man 19.04.2021
Kommunestyret vedtok i møte 22.03.2021 områderegulering for gamle Drøbak. Les mer om grunnlaget for planene, og se vedtak og plandokumenter her. Klagefrist er 7. mai 2021.
Les mer
Publisert tir 13.04.2021
Skal du bygge? Kjenner du reglene i plan- og bygningsloven for tiltak som er fritatt fra søknadsplikt? På nettmøtet stilte byggesaksavdelingen med hjelp så du ikke går i søknadsfella… Du kan også se presentasjonen fra møtet her.
Les mer
Publisert tir 13.04.2021
Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten er nå sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. Derfor inviterer vi til høringskonferanse på Teams 15. april kl. 16.00-18.00.
Les mer
Publisert tor 08.04.2021
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Les mer
Publisert tir 23.03.2021
Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ble førstegangsbehandlet i Frogn kommunestyre i februar i år og vedtatt sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle som ønsker skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. For å legge til rette for dette har vi lagt opp en plan med oversikt over møtepunkter slik at du allerede nå kan sette av datoene i kalenderen din.
Les mer
Publisert ons 03.03.2021
Kommunale avgifter 1.termin 2021 med avregning 2020 blir nå fakturert. Merk at økte gebyrer og økt forbruk kan gi høyere faktura enn tidligere.
Les mer
Publisert ons 24.02.2021
Når det oppstår brann i tilsvarende byer som i Risør natt til 24. februar 2021, er det også en viktig vekker om betydningen av gode brannsikringstiltak. Frogn kommune følger opp dette ansvaret i vårt planverk.
Les mer
Publisert man 22.02.2021
Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Barn og unge i Frogn kan nå søke om midler hos Ungdommens kommunestyre (UKS).
Les mer
Publisert fre 19.02.2021
- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen og viser til et netto driftsresultat som er negativt, men som forventet i forhold til 2. tertialrapport. Fjorårets økonomiske resultat ble som rapportert til kommunestyret gjennom året; 10 millioner kroner dårligere enn planlagt i desember 2019, mens netto driftsresultatet landet på minus 32 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 19.02.2021
Nå kan du følge tett med på to av kommunens boligprosjekter! Skanska har etablert blogger for to av kommunens boligprosjekter; Ullerud terrasse og Belsjø terrasse, der du kan følge prosjektene, lese mer om planene og se fremdriften.
Les mer
Publisert ons 10.02.2021
Nå er det tid for å søke barnehageplass til årets hovedopptak: Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune er 1. mars 2021.
Les mer
Publisert man 08.02.2021
En gledelig nyhet for dem på venteliste for barnehageplass: kommunen bygger en ny avdeling på Bilitt barnehage - som utvides med en 2.etasje på eksisterende paviljong.
Les mer
Publisert man 04.01.2021
Hele Frogn kommune ligger under marin grense, og vi har en del marine avsetninger, det vil si løsmasser som ble avsatt i sjø da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er imidlertid få områder som er kartlagt med risiko for kvikkleireskred i Frogn.
Les mer
Publisert tir 22.12.2020
Drøbak og Frogn menighet ønsker velkommen til julegudstjenester også i år - men disse vil - som alt annet i år - være underlagt strenge smittevernrestriksjoner. Se tid og sted for de ulike gudstjenestene her:
Les mer
Publisert man 21.12.2020
- Sammen med varme ønsker om en god og smittefri jul, takker jeg alle innbyggere og næringsdrivende i Frogn for innsatsen under koronaepidemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Næringslivet får litt ekstra skryt:
Les mer
Publisert fre 11.12.2020
Nå er det inngått en avtale som skal sikre Hospitalet i Drøbak et nytt liv! Enhet for eiendom i Frogn kommune prioriterer kvalitet, kunnskap og kompetanse, og har valgt lokale krefter for å bevare det flotte bygget for fremtiden.
Les mer
Publisert tor 26.11.2020
Søndag 29. november er det første søndag i advent - men årets tenning av julegrana på torget blir annerledes enn tidligere år. Følg med her søndag kl 17.00!
Les mer
Publisert tor 12.11.2020
Frogn kommune har i dag inngått kontrakt med Skanska om bygging av 24 omsorgsboliger til eldre på Belsjø terrasse og 8 omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse på Ullerud terrasse. Kontrakten - som har en verdi på 139 millioner kroner (eks mva) - ble undertegnet i dag, 12. november 2020.
Les mer
Publisert tor 05.11.2020
Etter mye hærverk har Frogn kommune installert kameraovervåking på skolene med virkning fra og med 6. november 2020.
Les mer
Publisert man 02.11.2020
Har du meninger om ny markagrense og framtidig arbeid med friluftsliv og nærmiljø i Frogn? Nå inviteres du til digitalt folkemøte 9. november 2020 kl 17.00-20 .00.
Les mer
Publisert tor 29.10.2020
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Her er det vedtatte forslaget til handlingsprogram for 2021-24.
Les mer
Publisert ons 28.10.2020
Tommel opp for Follo medisinske senter! Rådmennene fra Frogn, Enebakk og Ås kom til Nordre Follo rådhus torsdag 22. oktober for å signere en avtale. Ikke en hvilken som helst avtale, men avtalen om samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter.
Les mer
Publisert ons 14.10.2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Les mer
Publisert fre 09.10.2020
Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til 1. desember 2020 er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år, gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell
Les mer
Publisert tir 06.10.2020
Frogn kommune sender faktura i forskjellige digitale kanaler. Alternativene under viser gangen i dine valg om digital utsendelse. Utsendelse styres digitalt på personnummer, og er ikke noe kommunen kan overstyre.
Les mer
Publisert tor 24.09.2020
Til glede for næringsdrivende, turister og innbyggere har Frogn kommune søkt og fått midler til et kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Nå oppfordrer kommunen alle næringsdrivende om å sette opp ønskeliste og jobbe sammen for et enda mer spennende Frogn!
Les mer
Publisert tir 22.09.2020
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
KoRus-Øst, kompetansesenteret innen rus underlagt Helsedirektoratet, gjestet Frogn nylig med spennende fakta og statistikk som tegnet et fint bilde av ungdommen i Frogn. Mye kjekk ungdom i Frogn – men det er også noen utfordringer.
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge i Frogn kommune! Her er resultatet.
Les mer
Publisert tir 25.08.2020
Firmaene EVO Drøbak og Nomi Tek as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Møtevirksomheten starter nå opp igjen etter sommeren og det er klart for første møterunde. På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte.
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Karin Annette Trondal Olsen (47) er Frogns nye enhetsleder for tilrettelagte tjenester. Hun kommer fra stilling i Nittedal kommune, der hun har ledet ulike enheter bl. annet tildeling og forebyggende tjenester samt mangfold og inkludering.
Les mer
Publisert ons 12.08.2020
Skoleferien er ikke slutt helt ennå - men mandag 17. august ringer det inn. Her er oppmøtetidspunkter for de ulike skolene i Frogn.
Les mer
Publisert ons 22.07.2020
Styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF (Bølgen) har tilsatt Anita Stubberud Grøndahl som ny daglig leder.
Les mer
Publisert man 06.07.2020
Saken om ferdigstillelsen av Bølgen fortsetter. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at entreprenøren Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Suksessen fortsetter og vi mobiliserer ytterligere: Skoleferien har startet og mange unge skal tilbringe sommeren i Frogn. Vi ønsker at det skal bli en fin sommer for flest mulig og trenger voksne som kan vandre Sammen for Frogn i områder der de unge ferdes.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Midlertidig endring av kjøremønster i sentrum og mer friareal for gående, nye løsninger for parkering for sommergjester, egne tiltak for næringsdrivende og fokus på turistinformasjon. Alt dette er tiltak som skal gjøre sommeren 2020 trygg for både gjester og fastboende i Drøbak.
Les mer
Publisert man 22.06.2020
Viktig melding til alle lag og foreninger: kommunale lokaler åpner igjen fra høsten 2020, men ekstra smitteverntiltak vil kreve ekstra innsats.
Les mer
Publisert tor 04.06.2020
Mange spennende saker skal opp i siste møterunde for våre folkevalgte før ferien. Ekstraordinære tiltak for turisme sommeren 2020, omsorgsboliger på Dyrløkke, tilbud som erstatning for aktivitetssenteret og bompenger gjennom Oslofjordtunnelen er bare noe av det som står på møteplanen før kommunestyremøtet 15. juni 2020.
Les mer
Publisert ons 03.06.2020
Alle vet at ved varmer – og nå ønsker vi at våre kommunalt felte trær skal varme enda mer! Som et tilbud til innbyggerne i Frogn åpner TDF for at man kan kutte opp og hente seg ved på et eget område ved kvistmottaket på Ottarsrud.
Les mer
Publisert ons 13.05.2020
Velkommen til nytt år: Gratis Stolpejakt fra 10. mai 2020. Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid med Frogn kommune, Verneforeningen gamle Drøbak, Team Drøbak Multisport og Frogn historielag stolpejakt til befolkningen for tredje år på rad.
Les mer
Publisert ons 06.05.2020
Årets 17. mai blir annerledes. Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen i Frogn!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Opptak fra digitalt møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 11.05.2020
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er gratiskommune for årets Sykle til jobben-aksjon for de som bor eller jobber i kommunen. Selv om du har hjemmekontor kan du bli med!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er i full gang med asfaltering av fortau, gang- og sykkelstier og veier i kommunen.
Les mer
Publisert fre 24.04.2020
Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi  og næringsliv i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!
Les mer
Publisert tir 21.04.2020
Siden Grande ble annonsert for salg for en måned siden har det vært stor interesse for eiendommen. I prosessen har det vært nærmere 60 interessenter og seks budgivere - som til slutt gjorde at prisen endte opp på hele 81 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 17.04.2020
Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Hvis du finner slike, ber fylkesmannen deg om å si fra.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Gjennom Akershus Bedriftsidrettskrets og Sykle til jobben-aksjonen får du gode tips til å komme deg ut på kortreist påsketur.
Les mer
Publisert ons 01.04.2020
Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1. mai 2021
Les mer
Publisert tir 31.03.2020
Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag: Er dere et borettslag eller sameie som ønsker utbygging av el-ladepunkter? Viken fylkeskommune har nettopp opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Les mer
Publisert fre 20.03.2020
Drøbak - ferdig regulert - unik mulighet til å sikre dere en perle av en eiendom med den råeste beliggenheten. Slik lyder teksten på finn.no.
Les mer

Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i alle aldere, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres. Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk støtte og økonomisk støtte.

Praktisk støtte kan gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk bistand til arrangementer.

Økonomisk støtte gis som overføringer av midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt budsjett. Økonomisk støtte kan gis i form av:

Driftstilskudd: Økonomisk støtte til drift av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

Etableringstilskudd: Engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.

Se hjemmesidene til Frogn kommune, kultur og frivillighet, tilskuddordninger for kriterier og søknadskjema.

 

Publisert man 20.12.2021
Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst, kultur- og fritidstilbudene. Nå er det kommet nye retningslinjer for dette arbeidet.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Rådmann Harald K. Hermansen (61) varslet kommunestyret i dag at han slutter som rådmann ved fylte 62 år ved utgangen av juli. Dette følger av avtalen som ble inngått med Frogn kommune i 2016 om fratredelsestidspunkt.
Les mer
Publisert man 13.12.2021
Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet om hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.
Les mer
Publisert man 29.11.2021
Formannskapet behandlet mandag 29. november 2021 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2022-2025. Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret legges nå ut til offentlig ettersyn.
Les mer
Publisert tir 23.11.2021
Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Les mer
Publisert man 22.11.2021
Søndag 28. november tennes julegrana på torget tidlig om morgenen. Lyset fra treet vil spre seg i takt med at mørket senker seg i et julepyntet Drøbak. Med glitrende gater, julemarkeder og julekonserter flere steder, serveringssteder med tradisjonsrik julemat og koselige nisjebutikker er det lett å komme i julestemning i byen der selveste julenissen har adresse!
Les mer
Publisert tor 04.11.2021
Deler av byggesaksavdelingen og planavdelingen i Frogn kommune var i går på studietur til Gjerdrum kommune. Det var nyttig og lærerikt både om krisehåndtering og geotekniske rapporter og regelverk.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.
Les mer
Publisert ons 03.11.2021
Har du hørt om Frogn kommunes handlingsprogram? Kanskje du har lest en overskrift eller fått bakoversveis av et kommentarfelt? Tirsdag 2. november møtte Frogns folkevalgte i budsjettmøte for å gjennomgå kommunens økonomiske planer i den neste fireårsperioden.
Les mer
Publisert man 01.11.2021
Er du klar? ​Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 1. november starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.
Les mer
Publisert fre 29.10.2021
Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer – er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.
Les mer
Publisert tor 28.10.2021
Mari Bareksten (35) fra Drøbak er ansatt som ny turistsjef i Frogn. Hun overtar etter Atle Conradsen som gikk over i ny stilling fra 1. oktober 2021. Mari kommer fra stilling som journalist og fotograf i reisemagasinet Vagabond Reiselyst, og starter i stillingen 1. mars 2022.
Les mer
Publisert man 25.10.2021
Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover. Satsing på folkehelse, klima og en styrket økonomi er stikkord for neste fireårsperiode. - Sammen sikrer vi en frisk framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert tir 19.10.2021
Søndag 24. oktober 2021 trenger vi i Frogn 150 bøssebærere for å gi kommunens innbyggere sjansen til å støtte årets tv-aksjon. Den er i år viet kampen mot barneekteskap; "Barn, ikke brud" - og du kan bidra gjennom årets viktigste søndagstur.
Les mer
Publisert tor 14.10.2021
Samtidig som det store og omfattende arbeidet med restaureringen av det gamle Hospitalet i Drøbak går fremover, avdekkes også husets historiske hemmeligheter. Murerlærling Jon Martin Slatlem (26) fant denne uken en mynt fra 1793 under gulvet i det som var Seniorsenterets vevstue.
Les mer
Publisert fre 01.10.2021
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert tor 30.09.2021
Ungdommens kommunestyre skifter navn til Ungdomsrådet og åpner for representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Er du med i en organisasjon/forening eller i et lag kan du også melde deg - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.
Les mer
Publisert tor 16.09.2021
KIB-kurs er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeid og privatliv. Nå kan du bli med på kurs i Frogn.
Les mer
Publisert tir 14.09.2021
Velkommen til et mangfold av kulturarrangementer i Frogn i perioden 14. – 26. september 2021!
Les mer
Publisert man 13.09.2021
Her er de endelige resultatene for de ulike kretsene samt forhåndsstemmer i Frogn ved Stortings- og sametingsvalget 2021.
Les mer
Publisert lør 28.08.2021
Kommende uke avholdes høstens første møter i hovedutvalg og formannskap. I to hovedutvalg, samt i formannskapet, vil det bli avholdt temadiskusjoner om tiltaksplanene i handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Følg diskusjonene på Teams!
Les mer
Publisert tir 29.06.2021
Ønsker du å komme i gang med egentrening, men usikker på hvordan du skal starte? Sjekk ut vår digitale treningsveileder!
Les mer
Publisert tor 10.06.2021
Vil du medvirke i kommunens arbeid med kvalitetsreformen "Leve hele livet"? Vi inviterer våre innbyggere til brukerråd!
Les mer
Publisert fre 04.06.2021
Det er med stor glede vi nå endelig kan melde at det blir Sommerkonserter i Drøbak – også i år! Gjennom tilpasning av konsertserien kan vi by på kremen av norske musikere i en ramme der både den store opplevelsen og smittevernet ivaretas. Se det spennende programmet her.
Les mer
Publisert ons 19.05.2021
Velkommen til nytt år med gratis Stolpejakt i Frogn for alle. Dette er en fin måte å oppdage nye steder i kommunen din på. Stolpejakt er dessuten en godt egnet mosjonsform mens vi venter på vaksiner og gjenåpning av samfunnet. Planlagt oppstart fra lørdag 8. mai 2021.
Les mer
Publisert ons 12.05.2021
Har du innspill som kan gjøre kommunen din enda bedre? Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i nærmiljøet, lokal næring og trafikksikkerhet, eller som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.
Les mer
Publisert ons 05.05.2021
Tildelinger for første del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Frogn kommune er avsluttet. Kommunen mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum.
Les mer
Publisert tir 04.05.2021
May Britt Glenge (48) er ansatt som ny rektor ved Dyrløkkeåsen skole. Hun har arbeidet i skolesektoren siden 1997, vært skoleleder siden 2014 og har de to siste årene jobbet som virksomhetsleder for oppvekstområde Saltnes i Råde kommune.
Les mer
Publisert man 19.04.2021
Kommunestyret vedtok i møte 22.03.2021 områderegulering for gamle Drøbak. Les mer om grunnlaget for planene, og se vedtak og plandokumenter her. Klagefrist er 7. mai 2021.
Les mer
Publisert tir 13.04.2021
Skal du bygge? Kjenner du reglene i plan- og bygningsloven for tiltak som er fritatt fra søknadsplikt? På nettmøtet stilte byggesaksavdelingen med hjelp så du ikke går i søknadsfella… Du kan også se presentasjonen fra møtet her.
Les mer
Publisert tir 13.04.2021
Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten er nå sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. Derfor inviterer vi til høringskonferanse på Teams 15. april kl. 16.00-18.00.
Les mer
Publisert tor 08.04.2021
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Les mer
Publisert tir 23.03.2021
Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ble førstegangsbehandlet i Frogn kommunestyre i februar i år og vedtatt sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle som ønsker skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. For å legge til rette for dette har vi lagt opp en plan med oversikt over møtepunkter slik at du allerede nå kan sette av datoene i kalenderen din.
Les mer
Publisert ons 03.03.2021
Kommunale avgifter 1.termin 2021 med avregning 2020 blir nå fakturert. Merk at økte gebyrer og økt forbruk kan gi høyere faktura enn tidligere.
Les mer
Publisert ons 24.02.2021
Når det oppstår brann i tilsvarende byer som i Risør natt til 24. februar 2021, er det også en viktig vekker om betydningen av gode brannsikringstiltak. Frogn kommune følger opp dette ansvaret i vårt planverk.
Les mer
Publisert man 22.02.2021
Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Barn og unge i Frogn kan nå søke om midler hos Ungdommens kommunestyre (UKS).
Les mer
Publisert fre 19.02.2021
- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen og viser til et netto driftsresultat som er negativt, men som forventet i forhold til 2. tertialrapport. Fjorårets økonomiske resultat ble som rapportert til kommunestyret gjennom året; 10 millioner kroner dårligere enn planlagt i desember 2019, mens netto driftsresultatet landet på minus 32 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 19.02.2021
Nå kan du følge tett med på to av kommunens boligprosjekter! Skanska har etablert blogger for to av kommunens boligprosjekter; Ullerud terrasse og Belsjø terrasse, der du kan følge prosjektene, lese mer om planene og se fremdriften.
Les mer
Publisert ons 10.02.2021
Nå er det tid for å søke barnehageplass til årets hovedopptak: Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune er 1. mars 2021.
Les mer
Publisert man 08.02.2021
En gledelig nyhet for dem på venteliste for barnehageplass: kommunen bygger en ny avdeling på Bilitt barnehage - som utvides med en 2.etasje på eksisterende paviljong.
Les mer
Publisert man 04.01.2021
Hele Frogn kommune ligger under marin grense, og vi har en del marine avsetninger, det vil si løsmasser som ble avsatt i sjø da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er imidlertid få områder som er kartlagt med risiko for kvikkleireskred i Frogn.
Les mer
Publisert tir 22.12.2020
Drøbak og Frogn menighet ønsker velkommen til julegudstjenester også i år - men disse vil - som alt annet i år - være underlagt strenge smittevernrestriksjoner. Se tid og sted for de ulike gudstjenestene her:
Les mer
Publisert man 21.12.2020
- Sammen med varme ønsker om en god og smittefri jul, takker jeg alle innbyggere og næringsdrivende i Frogn for innsatsen under koronaepidemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Næringslivet får litt ekstra skryt:
Les mer
Publisert fre 11.12.2020
Nå er det inngått en avtale som skal sikre Hospitalet i Drøbak et nytt liv! Enhet for eiendom i Frogn kommune prioriterer kvalitet, kunnskap og kompetanse, og har valgt lokale krefter for å bevare det flotte bygget for fremtiden.
Les mer
Publisert tor 26.11.2020
Søndag 29. november er det første søndag i advent - men årets tenning av julegrana på torget blir annerledes enn tidligere år. Følg med her søndag kl 17.00!
Les mer
Publisert tor 12.11.2020
Frogn kommune har i dag inngått kontrakt med Skanska om bygging av 24 omsorgsboliger til eldre på Belsjø terrasse og 8 omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelse på Ullerud terrasse. Kontrakten - som har en verdi på 139 millioner kroner (eks mva) - ble undertegnet i dag, 12. november 2020.
Les mer
Publisert tor 05.11.2020
Etter mye hærverk har Frogn kommune installert kameraovervåking på skolene med virkning fra og med 6. november 2020.
Les mer
Publisert man 02.11.2020
Har du meninger om ny markagrense og framtidig arbeid med friluftsliv og nærmiljø i Frogn? Nå inviteres du til digitalt folkemøte 9. november 2020 kl 17.00-20 .00.
Les mer
Publisert tor 29.10.2020
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Her er det vedtatte forslaget til handlingsprogram for 2021-24.
Les mer
Publisert ons 28.10.2020
Tommel opp for Follo medisinske senter! Rådmennene fra Frogn, Enebakk og Ås kom til Nordre Follo rådhus torsdag 22. oktober for å signere en avtale. Ikke en hvilken som helst avtale, men avtalen om samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter.
Les mer
Publisert ons 14.10.2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Les mer
Publisert fre 09.10.2020
Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til 1. desember 2020 er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år, gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell
Les mer
Publisert tir 06.10.2020
Frogn kommune sender faktura i forskjellige digitale kanaler. Alternativene under viser gangen i dine valg om digital utsendelse. Utsendelse styres digitalt på personnummer, og er ikke noe kommunen kan overstyre.
Les mer
Publisert tor 24.09.2020
Til glede for næringsdrivende, turister og innbyggere har Frogn kommune søkt og fått midler til et kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Nå oppfordrer kommunen alle næringsdrivende om å sette opp ønskeliste og jobbe sammen for et enda mer spennende Frogn!
Les mer
Publisert tir 22.09.2020
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
KoRus-Øst, kompetansesenteret innen rus underlagt Helsedirektoratet, gjestet Frogn nylig med spennende fakta og statistikk som tegnet et fint bilde av ungdommen i Frogn. Mye kjekk ungdom i Frogn – men det er også noen utfordringer.
Les mer
Publisert ons 16.09.2020
Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge i Frogn kommune! Her er resultatet.
Les mer
Publisert tir 25.08.2020
Firmaene EVO Drøbak og Nomi Tek as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Frogn kommune gratulerer!
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Møtevirksomheten starter nå opp igjen etter sommeren og det er klart for første møterunde. På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte.
Les mer
Publisert man 24.08.2020
Karin Annette Trondal Olsen (47) er Frogns nye enhetsleder for tilrettelagte tjenester. Hun kommer fra stilling i Nittedal kommune, der hun har ledet ulike enheter bl. annet tildeling og forebyggende tjenester samt mangfold og inkludering.
Les mer
Publisert ons 12.08.2020
Skoleferien er ikke slutt helt ennå - men mandag 17. august ringer det inn. Her er oppmøtetidspunkter for de ulike skolene i Frogn.
Les mer
Publisert ons 22.07.2020
Styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF (Bølgen) har tilsatt Anita Stubberud Grøndahl som ny daglig leder.
Les mer
Publisert man 06.07.2020
Saken om ferdigstillelsen av Bølgen fortsetter. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at entreprenøren Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Suksessen fortsetter og vi mobiliserer ytterligere: Skoleferien har startet og mange unge skal tilbringe sommeren i Frogn. Vi ønsker at det skal bli en fin sommer for flest mulig og trenger voksne som kan vandre Sammen for Frogn i områder der de unge ferdes.
Les mer
Publisert tor 25.06.2020
Midlertidig endring av kjøremønster i sentrum og mer friareal for gående, nye løsninger for parkering for sommergjester, egne tiltak for næringsdrivende og fokus på turistinformasjon. Alt dette er tiltak som skal gjøre sommeren 2020 trygg for både gjester og fastboende i Drøbak.
Les mer
Publisert man 22.06.2020
Viktig melding til alle lag og foreninger: kommunale lokaler åpner igjen fra høsten 2020, men ekstra smitteverntiltak vil kreve ekstra innsats.
Les mer
Publisert tor 04.06.2020
Mange spennende saker skal opp i siste møterunde for våre folkevalgte før ferien. Ekstraordinære tiltak for turisme sommeren 2020, omsorgsboliger på Dyrløkke, tilbud som erstatning for aktivitetssenteret og bompenger gjennom Oslofjordtunnelen er bare noe av det som står på møteplanen før kommunestyremøtet 15. juni 2020.
Les mer
Publisert ons 03.06.2020
Alle vet at ved varmer – og nå ønsker vi at våre kommunalt felte trær skal varme enda mer! Som et tilbud til innbyggerne i Frogn åpner TDF for at man kan kutte opp og hente seg ved på et eget område ved kvistmottaket på Ottarsrud.
Les mer
Publisert ons 13.05.2020
Velkommen til nytt år: Gratis Stolpejakt fra 10. mai 2020. Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid med Frogn kommune, Verneforeningen gamle Drøbak, Team Drøbak Multisport og Frogn historielag stolpejakt til befolkningen for tredje år på rad.
Les mer
Publisert ons 06.05.2020
Årets 17. mai blir annerledes. Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen i Frogn!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Opptak fra digitalt møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 11.05.2020
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er gratiskommune for årets Sykle til jobben-aksjon for de som bor eller jobber i kommunen. Selv om du har hjemmekontor kan du bli med!
Les mer
Publisert tir 05.05.2020
Frogn kommune er i full gang med asfaltering av fortau, gang- og sykkelstier og veier i kommunen.
Les mer
Publisert fre 24.04.2020
Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi  og næringsliv i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!
Les mer
Publisert tir 21.04.2020
Siden Grande ble annonsert for salg for en måned siden har det vært stor interesse for eiendommen. I prosessen har det vært nærmere 60 interessenter og seks budgivere - som til slutt gjorde at prisen endte opp på hele 81 millioner kroner.
Les mer
Publisert fre 17.04.2020
Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastkuler på strender i skjærgården i store deler av Ytre Oslofjord. Hvis du finner slike, ber fylkesmannen deg om å si fra.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.
Les mer
Publisert man 06.04.2020
Gjennom Akershus Bedriftsidrettskrets og Sykle til jobben-aksjonen får du gode tips til å komme deg ut på kortreist påsketur.
Les mer
Publisert ons 01.04.2020
Skal din forening søke om kulturmidler til driftstilskudd eller etableringstilskudd? Søknadsfristen er 1. mai 2021
Les mer
Publisert tir 31.03.2020
Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag: Er dere et borettslag eller sameie som ønsker utbygging av el-ladepunkter? Viken fylkeskommune har nettopp opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Les mer
Publisert fre 20.03.2020
Drøbak - ferdig regulert - unik mulighet til å sikre dere en perle av en eiendom med den råeste beliggenheten. Slik lyder teksten på finn.no.
Les mer