Aktuelt

Publisert tor 06.12.2018
Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge moderniserer sitt totalforsvar. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har nå sendt ut anbefaling om egenberedskap i hjemmene.
Les mer
Publisert man 03.12.2018
Hvis du trenger legevakt på dagtid fra januar 2019, må du vite dette: Frogn, Ås og Enebakk kommune får felles interkommunal daglegevaktordning fra 2. januar 2019, lokalisert til Follo lokalmedisinske senter IKS ved Ski sykehus.
Les mer
Publisert man 26.11.2018
Det er nå lyst ut nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018. Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten til at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert man 19.11.2018
Det inviteres til åpent møte om etablering av fredningsområde for hummer i Drøbaksundet og Bunnefjorden 10. desember 2018 kl. 18.00.
Les mer
Publisert man 12.11.2018
Frogn kommunes nye arbeids- og aktivitetshus på Skiphelle ble høytidelig åpnet mandag 12. november. Glade brukere og ansatte tok imot på rød løper og viste entusiastisk rundt i det nye senteret, som har overtatt lokalene til Elleflaten barnehage.
Les mer
Publisert tor 01.11.2018
Sitter du med planer for nyskaping og utvikling? Prosjekter som bidrar til bærekraftig og grønn næringsutvikling? Da bør du lese her!
Les mer
Publisert fre 19.10.2018
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert man 15.10.2018
Ungdommens kommunestyre har vært på læringstur til KS-Ung. Her lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver; kunnskap som gjør at ungdommen lettere kan ta del i saker som angår dem.
Les mer
Publisert man 15.10.2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker.
Les mer
Publisert tir 09.10.2018
Mandag 8. oktober ble det nye høydebassenget på Granheia høytidelig åpnet – og med det har Frogn kommune sikret drikkevann og brannvannsforsyning i lang tid fremover.
Les mer
Publisert tor 27.09.2018
Frogn kommune oppfordrer til moderasjon i årets hummerfiske. Er det behov for fredningsområde for hummer i vår del av Oslofjorden?
Les mer
Publisert tor 20.09.2018
Tirsdag 18. september sto byutvikling på agendaen. Rundt 80 interesserte tok plass i Smia for å få en orientering om planlagt byutvikling mellom Seiersten, langs Ullerudsletta og på Dyrløkke
Les mer
Publisert ons 12.09.2018
Hanne Løkka er ansatt som vår nye enhetsleder for Kultur og frivillighet. Hun overtar stafettpinnen etter Pål Mørk i januar 2019.
Les mer
Publisert tir 11.09.2018
Frogn kommune og Bølgen Bad & Aktivitetssenter inviterer til åpent folkemøte for alle innbyggere.
Les mer
Publisert tir 04.09.2018
Frogn kommune, som den første kommunen i Follo, har gleden av å tilby innbyggerne muligheten til å melde inn feil via applikasjon og vår hjemmeside direkte inn til driftsavdelingen.
Les mer
Publisert man 03.09.2018
Innflytting for de ansatte er planlagt i desember. Frognhallen og Underhuset fritidsklubb skal kunne tas i bruk fra skolestart i januar. Arbeidene i badeanlegget og treningssenteret er mer omfattende og planen er å åpne for publikum i februar 2019. Hør mer om fremdriften for Bølgen på åpent informasjonsmøte torsdag 13. september kl. 18.30.
Les mer
Publisert ons 22.08.2018
Nå blir det skate- og aktivitetspark på Seiersten! Byggingen settes i gang i disse dager, og i løpet av året håper vi alt er klart.
Les mer
Publisert tir 21.08.2018
Frogn kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke på Smia flerbrukshus tirsdag 18. september kl. 19.00-20.30.
Les mer
Publisert fre 17.08.2018
Søndag 26. august 2018 er det barnas egen dag i Drøbak! Fra kl. 12.00 til 16.00 skjer det mye moro i Badeparken - og alt er gratis. Velkommen!
Les mer
Publisert tor 16.08.2018
Alle interesserte inviteres til åpent informasjonsmøte om ny trasé for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn rådhus, møterom «Fraunar» tirsdag 21. august kl. 19.00. Velkommen!
Les mer
Publisert man 13.08.2018
Skolestart i Frognskolen er mandag 20. august 2018. Velkommen til nye og gamle elever! Oppmøtetidspunkt for de forskjellige skolene ser du her.
Les mer
Publisert man 09.07.2018
Bytte av undervarmesystem og kunstgressmatte på Seiersten må utsettes. Kommunen har som kjent reklamert på undervarmesystemet og selve kunstgressmatten på Seiersten og det var opprinnelig planlagt å gjennomføre utbedringen på Seiersten i sommer. Det elektriske varmesystemet som ligger på banen i dag er også lagt på 14 andre baner i Norge og alle har tilsvarende feil i varierende grad.
Les mer
Publisert tir 03.07.2018
Til tross for mer regn: Vi bruker fremdeles for mye vann, og i Frogn kommune gjelder reguleringen i innbyggernes vannforbruk frem til nytt høydebasseng er klart i september.
Les mer
Publisert tor 28.06.2018
Eller kanskje et torg? Lurer du på muligheten av å leie torg, brygger, friområder og parker i kommunal eie; sjekk her!
Les mer
Publisert tor 07.06.2018
Det var høytidsstemning i Badeparken da minnelunden med et nytt minnesmerke over falne fra og i Frogn under 2. verdenskrig ble åpnet torsdag 7. juni.
Les mer
Publisert ons 06.06.2018
Brannvesenet har nedlagt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i blant annet i Frogn kommune. Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen.
Les mer
Publisert ons 09.05.2018
Skal du feriere i Norge og skal ha med deg drone for å ta bilder med? Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte.
Les mer
Publisert tir 08.05.2018
Her er det hele og fulle 17.mai-programmet for årets feiring av nasjonaldagen i Drøbak og Frogn, også med kartruter for barnetog og borgertog. Programmet finner du også i din postkasse en av de nærmeste dagene. Vi ønsker alle en flott dag: Hipp hipp heisan hurra!
Les mer
Publisert man 07.05.2018
Frogn kommune drifter en rekke offentlige toaletter i Frogn. Noen er åpne hele året, andre åpnes 1. juni for sommersesongen.
Les mer
Publisert tor 03.05.2018
Bruk kommunens kvistmottak - men sørg for at ingen hagerømlinger havner her eller andre steder de kan spre seg fra.
Les mer
Publisert tor 03.05.2018
Etablerertjenesten i Follo inviterer til gründerkafé på Børst (Bowlers) i Jernbaneveien 6, Ski, torsdag 31. mai kl 18.30. NB_ Møtet er utsatt!
Les mer
Publisert man 30.04.2018
Strandryddedagen er en kollektiv ryddedugnad som har vært organisert av Hold Norge Rent siden 2011. Follo Ren kan hente avfall som blir samlet ved aksjonen, som avsluttes 5. mai.
Les mer
Publisert fre 27.04.2018
På grunn av de utfordringer vi har hatt med kunstgressmatten og undervarmen på Seiersten stadion har vi i lengre tid hatt en konstruktiv prosess med totalentreprenør Leif Grimsrud AS. Entreprenøren har nå orientert kommunen om at de vil bytte ut undervarmesystemet og legge ny kunstgressmatte.
Les mer
Publisert tir 24.04.2018
Anette Einan Enoksen er vårt nye mobbeombud! Hun vil arbeide for å sikre at barn og ungdom i Frogn kommune skal ha det trygt og godt i barnehagen, gjennom grunnskolen og på fritiden.
Les mer
Publisert fre 20.04.2018
Vi synes all aktivitet fortjener oppmerksomhet, fordi all bevegelse bidrar til bedre helse. I kampanjen kan du registrere all aktivitet og selvfølgelig det du gjør til og fra jobb.
Les mer
Publisert tor 19.04.2018
Frogn kommune har mottatt stevning fra Hersleth Entreprenør AS som oppførte Flerbrukshuset.
Les mer
Publisert fre 06.04.2018
Dagens overtakelsesforretning ble også avlyst. Hent har orientert kommunen om at det foreligger ikke noen midlertidig brukstillatelse.
Les mer
Publisert fre 06.04.2018
1. mai er det frist for å søke om kulturmidler. Derfor holder kulturkontoret på Smia oppe til kl 20.00 mandag 23. April.
Les mer
Publisert tor 15.03.2018
Entreprenørselskapet Hent AS har i dag avlyst overtakelsesforretningen som de innkalte Frogn kommune til.
Les mer
Publisert man 12.03.2018
KLP har tusenvis av kunder over hele landet. Blant annet Frogn kommune. Da de inviterte medlemmer til å nominere en person de mener gjør mer enn det som kan forventes, kom det inn cirka 1800 forslag. Etter nøye vurdering av alle innkomne forslagene plukket KLP ut Helle Kragh Rudolph fra Frogn som vinner. Vi er stolte!
Les mer
Publisert fre 09.03.2018
Det er mange som vil vite hva som skjer nå i forhold til Bølgen bad og aktivitetssenter og når anlegget kan tas i bruk.
Les mer
Publisert fre 02.03.2018
For alle med private avløpsanlegg: Kommunen har byttet slamtømmer fra Aqua Power AS til Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra 1. mars 2018.
Les mer
Publisert fre 16.02.2018
Spent på næringsutviklingen i Frogn? Eller planene for utbygging på Husvikholmen? Her er en kort oversikt over hvilke saker som skal opp i styrer og utvalg fremover mot kommunestyremøtet 12. mars.
Les mer
Publisert fre 16.02.2018
Frogn kommune ble hørt i saken om utbygging i Nordre Frogn! Nå kan kommunedelplanen for området sluttbehandles etter at Fylkesmannen trekker innsigelsen de hadde mot kommunens planer.
Les mer
Publisert tor 15.02.2018
Regnskapet for 2017 i Frogn kommune er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på hele 29 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald Karsten Hermansen, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.
Les mer
Publisert tor 01.02.2018
Formannskapet i Frogn kommune ble onsdag 31.1. 2018 orientert i et lukket møte om situasjonen på Bølgen bad- og aktivitetssenter, en situasjon kommunen anser som alvorlig og problematisk.
Les mer
Publisert fre 26.01.2018
Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo og fortsetter dermed å bistå gründere i vår region. Snart annonseres vårens kurs i bedriftsetablering.
Les mer
Publisert man 22.01.2018
Frogn kommunes nye organisasjonsmodell er trådt i kraft etter at man har sett nærmere på organisasjonen og justert den for fremtiden. - Vi har oppdatert oss og er klare til å møte nye tider, både strategisk og praktisk, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert man 22.01.2018
Fritz Arne Solhaug er fra januar 2018 vår nye kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. Han kom fra stillingen som kommunalsjef i Sande kommune.
Les mer
Publisert fre 19.01.2018
Det ble ingen overtakelse av Bølgen for Frogn kommune denne uken heller. De siste befaringer og tester forbundet med HMS, brannsikkerhet, akustikk, ventilasjon og bygningsfysikk viser at det må gjøres ytterligere tiltak på bygget.
Les mer
Publisert tir 16.01.2018
Nå er han i hvert fall invitert! 8. mai avdukes det nye minnesmerket for de falne under 2. verdenskrig i Frogn, og der håper Frogn kommune at kong Harald eller kronprins Haakon har anledning til å komme.
Les mer
Publisert tir 16.01.2018
I løpet av året har vi mange tilsyn i kommunens tjenestetilbud. Resultatene av disse tilsynene forteller mye om arbeidet som løpende skjer i kommunen vår og hjelper oss å sikre best mulig kvalitet. Nå er det gjennomført forvaltningsrevisjoner innen IKT Sikkerhet og drift og Etikk og habilitet.
Les mer
Publisert man 08.01.2018
Alle i Frogn som driver med musikk, dans, kunst, teater eller liker å skrive kan søke om Drømmestipend. Du må være mellom 13 og 20 år.
Les mer
Publisert ons 03.01.2018
Frogn kommunes enhet for teknisk drift og forvaltning har ikke hatt mye juleferie; der har det handlet mest om brøyting og strøing gjennom det meste av jule- og nyttårshelgen. Ekstra mannskaper ble innkalt og mange måtte avbryte juleferien for å kaste seg inn i kampen mot snøfall og glatte veier.
Les mer
Publisert fre 22.12.2017
Arbeidet på Bølgen fortsetter, og nå venter vi på nye befaringer på bygget. Entreprenøren har kalt inn kommunen til ny overtakelsesforretning førstkommende fredag (12.01.18).
Les mer
Publisert tor 21.12.2017
Frogn kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstidene våre i romjulen er kl. 09.00 – 14.00. (27.12 – 29.12).
Les mer
Publisert tor 21.12.2017
Det er lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak - derfor går vi igjen sammen om et flott fyrverkeri i Drøbak på nyttårsaften!
Les mer
Publisert man 11.12.2017
Frogn kommune og HENT entreprenør AS hadde avtale om overtakelse av Bølgen 1. desember 2017. Overtakelsen er imidlertid blitt utsatt, da kommunen ikke anser at bygget er ferdigstilt og kan tas i bruk som forutsatt.
Les mer
Publisert ons 06.12.2017
Norges største blomsterkjede er Miljøfyrtårn-sertifisert. Mester Grønn har gjort en stor jobb, og har sertifisert hele kjeden med 120 butikker. Kate Skagestad fra Mester Grønn på Drøbak City mottok diplomet i kommunestyret 11. desember 2017.
Les mer
Publisert man 04.12.2017
Vi inviterer til åpent folkemøte om trafikksikkerhet i Jørnsebakken! Møt opp 12. desember kl.18.00 på Rådhuset, møterom Fraunar.
Les mer
Publisert ons 22.11.2017
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert man 20.11.2017
Glitre vannverk informerer om at deres drikkevannsforsyning deltar i det nasjonale kartleggingsarbeidet som skal gi svar på hvordan det står til med mikroplastinnholdet i vannet. Det betyr at også Frogn kommunes vannforsyning er omfattet av undersøkelsen. Det er i utgangspunktet ikke grunn til å tro at mikroplast utgjør et problem i drikkevann fra våre vannkilder.
Les mer
Publisert tir 14.11.2017
Kommunestyret har besluttet å etablere en minnelund over alle falne fra 2. verdenskrig i og fra nåværende Frogn kommune. Minnesmerket skal etableres på Frogns Tusenårssted, Badeparken. Nå trenger vi hjelp for å sjekke at opplysningene over de falne stemmer.
Les mer
Publisert man 13.11.2017
Trafikkskilt, parkering, planprogram… Liker du å følge med på hva som skjer? Her er et lite sammendrag av alle de politiske sakene som skal opp i møter og utvalg i november – og i årets siste ordinære kommunestyremøte 11. desember.
Les mer
Publisert tor 09.11.2017
Ullerud helsebygg har fått energimerke GRØNN A som er toppkarakter. Det årlige energibehovet er 101,36 kwH per kvm per år, noe som må betegnes som svært lavt.
Les mer
Publisert man 06.11.2017
Ring først! Follo lokalmedisinske senter, som er legevakt for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden Ski og Ås, tok fra 1. november i bruk et nytt system for registrering av pasienter til legevakten på Ski.
Les mer
Publisert tir 31.10.2017
Byggingen av Bølgen bad og aktivitetssenter er nå i en hektisk sluttfase - men det blir ferdig til rett tid! Totalentreprenøren Hent lover at de vil komme i mål til avtalt ferdigstillelsesdato. Så da kan publikum glede seg til åpning 10. januar!
Les mer
Publisert fre 20.10.2017
Vi ønsker å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres i kommunen - men da må vi også vise frem det vi kan bli bedre på.
Les mer
Publisert tor 19.10.2017
Vi mangler bøssebærere for å få full dekning i Frogn til årets innsamlingsaksjon førstkommende søndag 22.oktober. I år samler vi inn penger til Unicef. Bli med på årets viktigste søndagstur!
Les mer
Publisert fre 13.10.2017
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn - og her kan du se rådmannen forslag til handlingsprogram for perioden 2018 -2021.
Les mer
Publisert man 25.09.2017
Karianne Thomassen er ny næringsrådgiver i Frogn kommune. Hun ønsker samarbeid og inviterer til å ta kontakt: - Det er viktig for kommunen å ha god dialog og kontakt med næringslivet i Frogn.
Les mer
Publisert fre 22.09.2017
En ny rapport viser at det er behov for sikring av gamle trær i Badeparken. Arbeidene starter neste uke.
Les mer
Publisert fre 15.09.2017
Ta deg en rusletur i det nye hageanlegget på Ullerud helsebygg. Kanskje du kan lære litt om plantene også? Her er oversikt over alt det som vokser og gror der.
Les mer
Publisert ons 13.09.2017
Frogn kommune har inngått kontrakt med Jan Vidar Moen Entreprenør AS for ferdigstilling av den gamle mannskapsbrakka på Kopås til boliger.
Les mer
Publisert man 11.09.2017
Nå er det endelige valgresultatet fra årets stortings- og sametingsvalg i Frogn klart.
Les mer
Publisert tor 07.09.2017
Kommunalteknikk gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Frogn. Nå skal det spyles i perioden 13.– 21.september. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.
Les mer
Publisert tor 06.12.2018
Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge moderniserer sitt totalforsvar. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har nå sendt ut anbefaling om egenberedskap i hjemmene.
Les mer
Publisert man 03.12.2018
Hvis du trenger legevakt på dagtid fra januar 2019, må du vite dette: Frogn, Ås og Enebakk kommune får felles interkommunal daglegevaktordning fra 2. januar 2019, lokalisert til Follo lokalmedisinske senter IKS ved Ski sykehus.
Les mer
Publisert man 26.11.2018
Det er nå lyst ut nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018. Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten til at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert man 19.11.2018
Det inviteres til åpent møte om etablering av fredningsområde for hummer i Drøbaksundet og Bunnefjorden 10. desember 2018 kl. 18.00.
Les mer
Publisert man 12.11.2018
Frogn kommunes nye arbeids- og aktivitetshus på Skiphelle ble høytidelig åpnet mandag 12. november. Glade brukere og ansatte tok imot på rød løper og viste entusiastisk rundt i det nye senteret, som har overtatt lokalene til Elleflaten barnehage.
Les mer
Publisert tor 01.11.2018
Sitter du med planer for nyskaping og utvikling? Prosjekter som bidrar til bærekraftig og grønn næringsutvikling? Da bør du lese her!
Les mer
Publisert fre 19.10.2018
Hvert år deler Frogn kommune ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du noen du synes fortjener det?
Les mer
Publisert man 15.10.2018
Ungdommens kommunestyre har vært på læringstur til KS-Ung. Her lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver; kunnskap som gjør at ungdommen lettere kan ta del i saker som angår dem.
Les mer
Publisert man 15.10.2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker.
Les mer
Publisert tir 09.10.2018
Mandag 8. oktober ble det nye høydebassenget på Granheia høytidelig åpnet – og med det har Frogn kommune sikret drikkevann og brannvannsforsyning i lang tid fremover.
Les mer
Publisert tor 27.09.2018
Frogn kommune oppfordrer til moderasjon i årets hummerfiske. Er det behov for fredningsområde for hummer i vår del av Oslofjorden?
Les mer
Publisert tor 20.09.2018
Tirsdag 18. september sto byutvikling på agendaen. Rundt 80 interesserte tok plass i Smia for å få en orientering om planlagt byutvikling mellom Seiersten, langs Ullerudsletta og på Dyrløkke
Les mer
Publisert ons 12.09.2018
Hanne Løkka er ansatt som vår nye enhetsleder for Kultur og frivillighet. Hun overtar stafettpinnen etter Pål Mørk i januar 2019.
Les mer
Publisert tir 11.09.2018
Frogn kommune og Bølgen Bad & Aktivitetssenter inviterer til åpent folkemøte for alle innbyggere.
Les mer
Publisert tir 04.09.2018
Frogn kommune, som den første kommunen i Follo, har gleden av å tilby innbyggerne muligheten til å melde inn feil via applikasjon og vår hjemmeside direkte inn til driftsavdelingen.
Les mer
Publisert man 03.09.2018
Innflytting for de ansatte er planlagt i desember. Frognhallen og Underhuset fritidsklubb skal kunne tas i bruk fra skolestart i januar. Arbeidene i badeanlegget og treningssenteret er mer omfattende og planen er å åpne for publikum i februar 2019. Hør mer om fremdriften for Bølgen på åpent informasjonsmøte torsdag 13. september kl. 18.30.
Les mer
Publisert ons 22.08.2018
Nå blir det skate- og aktivitetspark på Seiersten! Byggingen settes i gang i disse dager, og i løpet av året håper vi alt er klart.
Les mer
Publisert tir 21.08.2018
Frogn kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke på Smia flerbrukshus tirsdag 18. september kl. 19.00-20.30.
Les mer
Publisert fre 17.08.2018
Søndag 26. august 2018 er det barnas egen dag i Drøbak! Fra kl. 12.00 til 16.00 skjer det mye moro i Badeparken - og alt er gratis. Velkommen!
Les mer
Publisert tor 16.08.2018
Alle interesserte inviteres til åpent informasjonsmøte om ny trasé for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn rådhus, møterom «Fraunar» tirsdag 21. august kl. 19.00. Velkommen!
Les mer
Publisert man 13.08.2018
Skolestart i Frognskolen er mandag 20. august 2018. Velkommen til nye og gamle elever! Oppmøtetidspunkt for de forskjellige skolene ser du her.
Les mer
Publisert man 09.07.2018
Bytte av undervarmesystem og kunstgressmatte på Seiersten må utsettes. Kommunen har som kjent reklamert på undervarmesystemet og selve kunstgressmatten på Seiersten og det var opprinnelig planlagt å gjennomføre utbedringen på Seiersten i sommer. Det elektriske varmesystemet som ligger på banen i dag er også lagt på 14 andre baner i Norge og alle har tilsvarende feil i varierende grad.
Les mer
Publisert tir 03.07.2018
Til tross for mer regn: Vi bruker fremdeles for mye vann, og i Frogn kommune gjelder reguleringen i innbyggernes vannforbruk frem til nytt høydebasseng er klart i september.
Les mer
Publisert tor 28.06.2018
Eller kanskje et torg? Lurer du på muligheten av å leie torg, brygger, friområder og parker i kommunal eie; sjekk her!
Les mer
Publisert tor 07.06.2018
Det var høytidsstemning i Badeparken da minnelunden med et nytt minnesmerke over falne fra og i Frogn under 2. verdenskrig ble åpnet torsdag 7. juni.
Les mer
Publisert ons 06.06.2018
Brannvesenet har nedlagt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i blant annet i Frogn kommune. Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen.
Les mer
Publisert ons 09.05.2018
Skal du feriere i Norge og skal ha med deg drone for å ta bilder med? Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte.
Les mer
Publisert tir 08.05.2018
Her er det hele og fulle 17.mai-programmet for årets feiring av nasjonaldagen i Drøbak og Frogn, også med kartruter for barnetog og borgertog. Programmet finner du også i din postkasse en av de nærmeste dagene. Vi ønsker alle en flott dag: Hipp hipp heisan hurra!
Les mer
Publisert man 07.05.2018
Frogn kommune drifter en rekke offentlige toaletter i Frogn. Noen er åpne hele året, andre åpnes 1. juni for sommersesongen.
Les mer
Publisert tor 03.05.2018
Bruk kommunens kvistmottak - men sørg for at ingen hagerømlinger havner her eller andre steder de kan spre seg fra.
Les mer
Publisert tor 03.05.2018
Etablerertjenesten i Follo inviterer til gründerkafé på Børst (Bowlers) i Jernbaneveien 6, Ski, torsdag 31. mai kl 18.30. NB_ Møtet er utsatt!
Les mer
Publisert man 30.04.2018
Strandryddedagen er en kollektiv ryddedugnad som har vært organisert av Hold Norge Rent siden 2011. Follo Ren kan hente avfall som blir samlet ved aksjonen, som avsluttes 5. mai.
Les mer
Publisert fre 27.04.2018
På grunn av de utfordringer vi har hatt med kunstgressmatten og undervarmen på Seiersten stadion har vi i lengre tid hatt en konstruktiv prosess med totalentreprenør Leif Grimsrud AS. Entreprenøren har nå orientert kommunen om at de vil bytte ut undervarmesystemet og legge ny kunstgressmatte.
Les mer
Publisert tir 24.04.2018
Anette Einan Enoksen er vårt nye mobbeombud! Hun vil arbeide for å sikre at barn og ungdom i Frogn kommune skal ha det trygt og godt i barnehagen, gjennom grunnskolen og på fritiden.
Les mer
Publisert fre 20.04.2018
Vi synes all aktivitet fortjener oppmerksomhet, fordi all bevegelse bidrar til bedre helse. I kampanjen kan du registrere all aktivitet og selvfølgelig det du gjør til og fra jobb.
Les mer
Publisert tor 19.04.2018
Frogn kommune har mottatt stevning fra Hersleth Entreprenør AS som oppførte Flerbrukshuset.
Les mer
Publisert fre 06.04.2018
Dagens overtakelsesforretning ble også avlyst. Hent har orientert kommunen om at det foreligger ikke noen midlertidig brukstillatelse.
Les mer
Publisert fre 06.04.2018
1. mai er det frist for å søke om kulturmidler. Derfor holder kulturkontoret på Smia oppe til kl 20.00 mandag 23. April.
Les mer
Publisert tor 15.03.2018
Entreprenørselskapet Hent AS har i dag avlyst overtakelsesforretningen som de innkalte Frogn kommune til.
Les mer
Publisert man 12.03.2018
KLP har tusenvis av kunder over hele landet. Blant annet Frogn kommune. Da de inviterte medlemmer til å nominere en person de mener gjør mer enn det som kan forventes, kom det inn cirka 1800 forslag. Etter nøye vurdering av alle innkomne forslagene plukket KLP ut Helle Kragh Rudolph fra Frogn som vinner. Vi er stolte!
Les mer
Publisert fre 09.03.2018
Det er mange som vil vite hva som skjer nå i forhold til Bølgen bad og aktivitetssenter og når anlegget kan tas i bruk.
Les mer
Publisert fre 02.03.2018
For alle med private avløpsanlegg: Kommunen har byttet slamtømmer fra Aqua Power AS til Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra 1. mars 2018.
Les mer
Publisert fre 16.02.2018
Spent på næringsutviklingen i Frogn? Eller planene for utbygging på Husvikholmen? Her er en kort oversikt over hvilke saker som skal opp i styrer og utvalg fremover mot kommunestyremøtet 12. mars.
Les mer
Publisert fre 16.02.2018
Frogn kommune ble hørt i saken om utbygging i Nordre Frogn! Nå kan kommunedelplanen for området sluttbehandles etter at Fylkesmannen trekker innsigelsen de hadde mot kommunens planer.
Les mer
Publisert tor 15.02.2018
Regnskapet for 2017 i Frogn kommune er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på hele 29 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald Karsten Hermansen, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.
Les mer
Publisert tor 01.02.2018
Formannskapet i Frogn kommune ble onsdag 31.1. 2018 orientert i et lukket møte om situasjonen på Bølgen bad- og aktivitetssenter, en situasjon kommunen anser som alvorlig og problematisk.
Les mer
Publisert fre 26.01.2018
Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo og fortsetter dermed å bistå gründere i vår region. Snart annonseres vårens kurs i bedriftsetablering.
Les mer
Publisert man 22.01.2018
Frogn kommunes nye organisasjonsmodell er trådt i kraft etter at man har sett nærmere på organisasjonen og justert den for fremtiden. - Vi har oppdatert oss og er klare til å møte nye tider, både strategisk og praktisk, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Les mer
Publisert man 22.01.2018
Fritz Arne Solhaug er fra januar 2018 vår nye kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. Han kom fra stillingen som kommunalsjef i Sande kommune.
Les mer
Publisert fre 19.01.2018
Det ble ingen overtakelse av Bølgen for Frogn kommune denne uken heller. De siste befaringer og tester forbundet med HMS, brannsikkerhet, akustikk, ventilasjon og bygningsfysikk viser at det må gjøres ytterligere tiltak på bygget.
Les mer
Publisert tir 16.01.2018
Nå er han i hvert fall invitert! 8. mai avdukes det nye minnesmerket for de falne under 2. verdenskrig i Frogn, og der håper Frogn kommune at kong Harald eller kronprins Haakon har anledning til å komme.
Les mer
Publisert tir 16.01.2018
I løpet av året har vi mange tilsyn i kommunens tjenestetilbud. Resultatene av disse tilsynene forteller mye om arbeidet som løpende skjer i kommunen vår og hjelper oss å sikre best mulig kvalitet. Nå er det gjennomført forvaltningsrevisjoner innen IKT Sikkerhet og drift og Etikk og habilitet.
Les mer
Publisert man 08.01.2018
Alle i Frogn som driver med musikk, dans, kunst, teater eller liker å skrive kan søke om Drømmestipend. Du må være mellom 13 og 20 år.
Les mer
Publisert ons 03.01.2018
Frogn kommunes enhet for teknisk drift og forvaltning har ikke hatt mye juleferie; der har det handlet mest om brøyting og strøing gjennom det meste av jule- og nyttårshelgen. Ekstra mannskaper ble innkalt og mange måtte avbryte juleferien for å kaste seg inn i kampen mot snøfall og glatte veier.
Les mer
Publisert fre 22.12.2017
Arbeidet på Bølgen fortsetter, og nå venter vi på nye befaringer på bygget. Entreprenøren har kalt inn kommunen til ny overtakelsesforretning førstkommende fredag (12.01.18).
Les mer
Publisert tor 21.12.2017
Frogn kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstidene våre i romjulen er kl. 09.00 – 14.00. (27.12 – 29.12).
Les mer
Publisert tor 21.12.2017
Det er lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak - derfor går vi igjen sammen om et flott fyrverkeri i Drøbak på nyttårsaften!
Les mer
Publisert man 11.12.2017
Frogn kommune og HENT entreprenør AS hadde avtale om overtakelse av Bølgen 1. desember 2017. Overtakelsen er imidlertid blitt utsatt, da kommunen ikke anser at bygget er ferdigstilt og kan tas i bruk som forutsatt.
Les mer
Publisert ons 06.12.2017
Norges største blomsterkjede er Miljøfyrtårn-sertifisert. Mester Grønn har gjort en stor jobb, og har sertifisert hele kjeden med 120 butikker. Kate Skagestad fra Mester Grønn på Drøbak City mottok diplomet i kommunestyret 11. desember 2017.
Les mer
Publisert man 04.12.2017
Vi inviterer til åpent folkemøte om trafikksikkerhet i Jørnsebakken! Møt opp 12. desember kl.18.00 på Rådhuset, møterom Fraunar.
Les mer
Publisert ons 22.11.2017
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Les mer
Publisert man 20.11.2017
Glitre vannverk informerer om at deres drikkevannsforsyning deltar i det nasjonale kartleggingsarbeidet som skal gi svar på hvordan det står til med mikroplastinnholdet i vannet. Det betyr at også Frogn kommunes vannforsyning er omfattet av undersøkelsen. Det er i utgangspunktet ikke grunn til å tro at mikroplast utgjør et problem i drikkevann fra våre vannkilder.
Les mer
Publisert tir 14.11.2017
Kommunestyret har besluttet å etablere en minnelund over alle falne fra 2. verdenskrig i og fra nåværende Frogn kommune. Minnesmerket skal etableres på Frogns Tusenårssted, Badeparken. Nå trenger vi hjelp for å sjekke at opplysningene over de falne stemmer.
Les mer
Publisert man 13.11.2017
Trafikkskilt, parkering, planprogram… Liker du å følge med på hva som skjer? Her er et lite sammendrag av alle de politiske sakene som skal opp i møter og utvalg i november – og i årets siste ordinære kommunestyremøte 11. desember.
Les mer
Publisert tor 09.11.2017
Ullerud helsebygg har fått energimerke GRØNN A som er toppkarakter. Det årlige energibehovet er 101,36 kwH per kvm per år, noe som må betegnes som svært lavt.
Les mer
Publisert man 06.11.2017
Ring først! Follo lokalmedisinske senter, som er legevakt for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden Ski og Ås, tok fra 1. november i bruk et nytt system for registrering av pasienter til legevakten på Ski.
Les mer
Publisert tir 31.10.2017
Byggingen av Bølgen bad og aktivitetssenter er nå i en hektisk sluttfase - men det blir ferdig til rett tid! Totalentreprenøren Hent lover at de vil komme i mål til avtalt ferdigstillelsesdato. Så da kan publikum glede seg til åpning 10. januar!
Les mer
Publisert fre 20.10.2017
Vi ønsker å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres i kommunen - men da må vi også vise frem det vi kan bli bedre på.
Les mer
Publisert tor 19.10.2017
Vi mangler bøssebærere for å få full dekning i Frogn til årets innsamlingsaksjon førstkommende søndag 22.oktober. I år samler vi inn penger til Unicef. Bli med på årets viktigste søndagstur!
Les mer
Publisert fre 13.10.2017
Hva skal vi bruke penger på - og hvor må vi spare? Handlingsprogrammet forteller mye om den økonomiske fremtiden i Frogn - og her kan du se rådmannen forslag til handlingsprogram for perioden 2018 -2021.
Les mer
Publisert man 25.09.2017
Karianne Thomassen er ny næringsrådgiver i Frogn kommune. Hun ønsker samarbeid og inviterer til å ta kontakt: - Det er viktig for kommunen å ha god dialog og kontakt med næringslivet i Frogn.
Les mer
Publisert fre 22.09.2017
En ny rapport viser at det er behov for sikring av gamle trær i Badeparken. Arbeidene starter neste uke.
Les mer
Publisert fre 15.09.2017
Ta deg en rusletur i det nye hageanlegget på Ullerud helsebygg. Kanskje du kan lære litt om plantene også? Her er oversikt over alt det som vokser og gror der.
Les mer
Publisert ons 13.09.2017
Frogn kommune har inngått kontrakt med Jan Vidar Moen Entreprenør AS for ferdigstilling av den gamle mannskapsbrakka på Kopås til boliger.
Les mer
Publisert man 11.09.2017
Nå er det endelige valgresultatet fra årets stortings- og sametingsvalg i Frogn klart.
Les mer
Publisert tor 07.09.2017
Kommunalteknikk gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Frogn. Nå skal det spyles i perioden 13.– 21.september. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.
Les mer