Sesam og Koseklubben familiebarnehage

Sesam og Koseklubben Familiebarnehager er to familiebarnehager som driver i samarbeid.

Vi har baselokale i Vestbyveien 93b. Barnehagene eies og drives av Trine Tuft Lyseggen og Barbro Werner Jakobsen. Pedagogisk leder er Unn Leyser Roaldsøy, som er musikkpedagog fra Barratt-Due.
Barnehagene har til sammen 9 plasser.
Barnehagen ligger tilbaketrukket fra veien med umiddelbar nærhet til skogsområder, som vi bruker aktivt.
Vi følger kommunens felles satsningsområder, som er forebyggende arbeid mot mobbing, kvalitetsutvikling av barnehagene, samt fokus på kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg har vi musikk som eget satsningsområde, og dette jobber vi mye med.
Vi legger stor vekt på å skape en nær og trygg barnehagehverdag, med ro til hverdagens små gjøremål, noe som vil gi barna en god start på barnehagetilværelsen.
Personalet følger kommunens kompetanseutviklingsprogram.

EIER/STYRER:
Barbro Werner Jakobsen – Koseklubben
Trine Tuft Lyseggen - Sesam

BESØKSADRESSE

Vestbyveien 93b
1440 Drøbak
Tlf. 915 52 547 eller 926 25 531

E-POST
barbrowernerjakobsen@outlook.com
trinelyseggen@hotmail.com 
 
ANSVARLIG ENHET I FROGN KOMMUNE
Enhet for barnehage og skolefaglig tjeneste
Postboks 10
1441 Drøbak

Plasser:    9
Aldersgruppe:   1-3 år
Åpningstid:   07.30-16.30
 (fra og med barnehageåret 2015-2016 gjelder åpningstidene 07.30 til 17.00).

 

Publisert: 03.01.2011 / Sist endret: 03.01.2011