Servicetorgets tjenestebeskrivelse

Beskrivelse

Enhet for IKT og service er en sentral støtte- og serviceenhet som er førsteinstans for alle publikumshenvendelser.

Når du ringer 64 90 60 00 kommer du til servicetorget.                                    
Besøksadressen er Frogn rådhus,  Rådhusvn 6, 1440 Drøbak.
Servicetorget tar imot henvendelser og formidler beskjeder hver dag i tiden:
1/9 - 31/5: kl 08.00 - 16.00
1/6 - 31/8: kl 08.00 - 15.30 (sommertid)
Du kan sende spørsmål direkte til servicetorget her eller starte E.Dialog med Servicetorget. Dersom vi har stengt, kan du legge igjen beskjed så kontakter vi deg.

Enhet for IKT og service er en sentral støtte- og serviceenhet som er førsteinstans for alle publikums henvendelser. Den yter samtidig merkantil bistand til samtlige enheter internt i organisasjonen.
Dette inkluderer en liten filial på Grande. Vi har stor faglig kompetanse på ulike områder og for å utnytte dette, er enheten delt inn i fire team/grupper: servicetorget, arkivet, fakturateamet og søknadskontoret for helse og omsorg.

Plan, byggesak og geodata:
Byggesaksavdelingen yter drop-in-service på Servicetorget tirsdag, onsdag og torsdag i tiden kl. 09.00-14.00. Vi kan gi deg informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester, som for eksempel:.  

 • kommunaltekniske saker
 • kartproduksjon
 • søknad kulturskolen
 • barnehagesøknader
 • bostøtteordninger
 • båtplassøknader
 • torgplass
 • parkeringskort
 • politiske vedtak
 • saksdokumenter

......og mye mer
Dersom vi ikke kan svare på din henvendelse hjelper vi deg med å finne rett person eller kontor.

For øvrig ivaretar enheten et mangfold av oppgaver. Nedenfor lister vi opp det som er av størst interesse for våre innbyggere:

 • postmottak
 • arkiv
 • fakturering og innfordring for alle kommunale tjenester
 • merkantile oppgaver for alle enhetene (ikke skolene)
 • behandling av søknad om barnehageplass
 • behandling av søknad om båtplass
 • frankering av all utgående post fra kommunen
 • kopiering og utsendelse av politiske saker, mm.
 • kommunikasjon
 • nettsider www.frogn.no

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søkdnadsfrist

Saksbehandling

Klage

Annen informasjon

Søkeord

Beslektede tjenester

Publisert: 12.05.2009 / Sist endret: 28.10.2014

Kontaktinformasjon

Søknadsskjema